Hoppa till huvudinnehåll

Mediepulsen, HBL: Att ha - eller inte ha - något att säga

Gammal radio
Gammal radio Bild: Derrick Frilund gammal radio

I Mediepulsen (HBL 25.8) berömmer Tua Ranninen sommarutbudet - och i synnerhet Sommarpratarna - i Yle Radio Vega, men uttrycker samtidigt sitt missnöje med den så kallade flödesradion. Carin Göthelid som är mediechef på Svenska Yle svarar att flödesradion är en av formerna och uttryckssätten för radio.

På insändarplats i HBL (29.8) tackar Gilbert Appelgren Tua Ranninen för hennes kommentarer om flödesradion. Appelgren efterlyser mera utnytjande av arkivmaterial, men också mera dokument- och berättande material.

Insändare: Ta modell från flydda tider

Ös ur arkiven men producera också helt nya dokument- och annat berättande material. Jag tror att ni mycket lätt kan åstadkomma intressanta saker bara ni försöker och ger folk en chans!
”Problemet är att de inte har något att säga. Om de dessutom är två i sändning matar de varandra med något slags inbördes beundran och berättar vad de har ätit till morgonmål, hur de tog sig till jobbet, vilket humör de är på etc. Sorry, men som lyssnare är jag fullständigt ointresserad ...”

Kan man säga det bättre? Synnerligen träffsäkert, skarpsynt och elegant! Tack Tua Ranninen för kommentaren (HBL 25.8)! Jag uppmanar alla radiolyssnare att läsa hela texten. Ta gärna ståndpunkt också!

Och vad är det fråga om? Givetvis om alla så kallade flödesprogram som Yles utbud vimlar av, om det sen är helg eller söcken. Man kan inte undgå dem längre. Jo, genom att stänga av eller byta kanal. Men det ska det ju inte vara fråga om. Att bli tvungen att lyssna efter att ha varit tvungen att betala för programmet med skatteliknande medel! Vi är många som tidigare uttryckt oss i denna förmätna sak. Vi har sagt att det inte bara är det verbala innehållet utan också det helt intetsägande musikflödet som spelas. Men alltså mer om det talade ordet denna gång. Varför blir det kontroversiellt? Om denna banala innehållslöshet beror på indragna resurser, så som det nu ser ut, är det helt onödigt att ha någon överhuvudtaget att upprätthålla något slags prat i radion. Ta istället bort alltihop så sparar man allra mest.

Skämt åsido, Yles chefer. Gå tillbaka till 1960-, 1970- och ännu lite på 1980-talet och lyssna på vad de duktiga redaktörerna åstadkom då. Ös ur arkiven men producera också helt nya dokument- och annat berättande material. Jag tror att ni mycket lätt kan åstadkomma intressanta saker bara ni försöker och ger folk en chans!

Gilbert Appelgren, Kyrkslätt

Den här insändaren publicerades i HBL 29.8.2014.

Svar: Flödesradio är en programform

...flödesradio är en av formerna och uttryckssätten för innehåll i radio. Här knyts musik och tal ihop och innehållet står i allra högsta grad i fokus
I Mediepulsen i HBL 25.8 berömmer Tua Ranninen sommarutbudet i Yle Radio Vega och lyfter särskilt fram Vegas sommarpratare. Hon skriver att de är särskilt njutbara för att de är välgjorda med tid och eftertanke. Däremot är Ranninen missnöjd med den så kallade flödesradion, som hon anser är meningslös och utan innehåll.

Diskussionen om flödesradio dyker upp med jämna mellanrum och ordet har ibland nästan blivit ett skällsord. Men flödesradio är en av formerna och uttryckssätten för innehåll i radio. Här knyts musik och tal ihop och innehållet står i allra högsta grad i fokus. Innehållet är förvisso paketerat i kortare bitar, med musiken som ett viktigt element, men här tar vi upp allt från regionala nyheter och aktualiteter till kultur, angelägna samhällsfrågor och diskussioner. I Radio Vega sänder vi flödesradio på morgnarna och eftermiddagarna, de tiderna på dygnet när lyssnarna oftast är på språng till eller från jobbet eller studier. Det här är också de tiderna på dygnet som radiolyssnandet är som störst.

I formatet ingår dessutom att talet ska vara spontant och inte kännas uppläst. Det betyder inte att det inte ligger hårt arbete bakom insatsen. För att kunna formulera sig korrekt och kunnigt men ändå ledigt krävs det bred kunskap, gott språk och mycket träning. Ett viktigt element i flödesradio generellt är också programledarnas personlighet. I flödesradion i Vega jobbar vi med att kombinera personlighet med ett starkt innehåll.

Självklart kan vi bli bättre på det vi gör. Men flödesradio är ingen utfyllnad utan en programform bland andra.

Carin Göthelid
Mediechef
Svenska Yle

Det här svaret publicerades i HBL 29.8.2014

Läs också