Hoppa till huvudinnehåll

Fortfarande riskabelt att simma i Lovisa

Plagen i Lovisa
Plagen i Lovisa Bild: Yle/ Frida Lönnroos lovisa plagen

Sommaren är över, men de som inte skräms av svalare badvatten bör ändå undvika att simma i Lovisaviken och Hudöfjärden.

Halterna fekala bakterier i de uppföljningsprov som togs den 25 augusti vid Plagen och badstränderna i Valkom och Källa lägercentrum var mycket låga. Vid Plagen hittades också lite blågröna alger. Hälsoskyddet håller ändå för säkerhets skull i kraft rekommendationen att inte simma i havet i trakten.

Vattenkvaliteten vid badstränderna har följts upp oftare än normalt på grund av ett funktionsavbrott på Vårdö avloppsreningsverk. Tidigare hittades höga halter fekala bakterier. Badvattenprover tas ännu denna vecka vid badstranden Plagen och badstranden i Valkom.

Utsläppet från avloppsreningsverket kan inverka på badvattenkvaliteten i flera veckors tid och det är svårt att uppskatta exakt hur länge ett utsläpp inverkar. Lokalt inverkar dessutom blågröna alger, rikliga regn och fåglar som vistas på stranden på badvattenkvaliteten. Innan man simmar lönar det sig alltid att själv bedöma om vattnet ser simdugligt ut.

Fortfarande riskabelt att simma i Lovisa
Avloppsläckage i Lovisa

Uppdatering måndag klockan 10.55: Länkar till relaterade artiklar, där tidtabellen för reparationen klarnar.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland