Hoppa till huvudinnehåll

Ingen lösning för Fågelberget

Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp.
Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp. Bild: Yle/Moa Mattfolk planeringsprocess

Kommunstyrelsen i Korsholm diskuterade Fågelbergets utvidgning med företrädare för NTM-centralen på måndag kväll. Styrelsens ordförande Michael Luther (Sfp) beskriver diskussionen som pinsam.

Korsholm vill bygga ut företagsområdet Fågelberget med cirka 60 tomter. I juli lämnade NTM-centralen i Södra Österbotten in en rättelseuppmaning. Man anser att den förbindelsekorridor för flygekorre som planerats in på området inte är tillräcklig.

15 eller 20 meter?

Enligt NTM-centralen är korridoren kalhuggen och cirka 15 meter bred och det vidhöll man på mötet. Enligt kommunen är korridoren 20 meter bred och där växer rikligt med ungskog. Styrelsen presenterade också bilder på området där man enligt Luther ser att det växer ungskog.

Michael Luther Bild: YLE/Mira Myllyniemi michael luther

- Vi frågade flera gånger vad vi måste göra för att nå en lösning. Men de kunde inte ge några förslag, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Luther.

- Det var intressant, det var pinsamt och det är beklagligt att en otydlig rättelseuppmaning från en övervakande myndighet leder till att regionens utvecklingsmöjligheter försämras, fortsätter Luther.

Nu ska kommunens tjänstemän besöka området i fråga tillsammans med företrädare för NTM-centralen. Något datum för det här har ännu inte slagits fast.

Planen för Fågelberget måste hur som helst granskas på nytt. Luther hoppas att allt kan genomföras under hösten.

Kommunen vill inte ha lager med sprängämnen

På sitt möte beslöt också kommunstyrelsen att man motsätter sig att Lännen Louhintatekniikka upprättar ett lager för upplagring av brytningssprängämnen i Martois by.

Företaget använder sprängämnen i jordbyggnads- och brytningsarbeten. Lagret omfattar två skilda utrymmen. Ett på 25 kvadrameter för lagring av högst 9500 kilogram sprängämnen och ett på 22 kvadratmeter för lagring av högst 20 000 sprängkapslar.

- Det är inte kommunen som ger tillstånd, vi ger bara ett utlåtande. Det är Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) som besluter om tillståndet, säger Luther.

Den huvudsakliga orsaken till att styrelsen motsätter sig lagret är att området ligger intill en planerad regionväg. Vägen i fråga ska gå från den förnyade riksåttan till Fågelberget.

Läs också: Korsholm tar strid med NTM-centralen