Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till stiftelser äter av fritidsbudgeten

Simmare i vattnet i simhallen.
Simmare i vattnet i simhallen. Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik hygienvecka

Bildnings- och fritidscentralen i Kristinestad vill slippa vissa regelbundet återkommande utgifter och understöd. De belastar centralens budget, som blir mindre från år till år.

Staden har förbundit sig att stödja en del stiftelser, organisationer och samkommuner genom avtal, och det har fallit på bildnings- och fritidscentralens budget. Eftersom centralens budgetramar hela tiden har minskat och stödet inte har justerats i samma proportion, sker det på bekostnad av den ordinarie, lokala verksamheten.

Bildnings och fritidsnämnden anser att utgifterna bör revideras och nya avtal göras upp med stiftelserna och organisationerna.

Därtill anser nämnden att alla samkommuner bör överföras till stadsstyrelsen, då avtalen är bindande och bildnings och fritidscentralen inte har några befogenheter att påverka dem.

I dag betalar bildnings- och fritidscentralen årligen 33 771 euro i samkommunala avgifter till Kultur Österbotten, Wasa teater och Svenska Österbottens förbund.

Vill behålla det lokala

- Vi vill gärna kunna bibehålla stödet till den lokala verksamheten i stället, säger Sven Rosendahl, chef för bildnings- och fritidscentralen.

Nämnden anser också att bidraget till kulturhuset Dux bör justeras, att undervisningen vid musikinstitutet Legato minskas och att Kristinestads medborgarforum överförs till stadsstyrelsen.

Nämnden vill inte höja simhallsavgifter eller kursavgifterna för medborgarinstitutet, eftersom de avgifterna höjdes i årets budget.

Bildnings- och fritidscentralens budgetramar för nästa år är 1 093 328 €, som är 27 868 € mindre än årets budget.

Totalt 202 541 euro av budgeten, eller 18,5 procent, går till understöd och bidrag.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten