Hoppa till huvudinnehåll

Dragsvik får inget undantag med avfallet

Kasern korridor och stormgevär
Också Nylands brigad måste höra till den kommunala sophämtningen. Kasern korridor och stormgevär Bild: YLE / Tove Virta vapenställning,Ekenäs

Fastigheterna på brigadens område i Dragsvik i Ekenäs måste vara med i det kommunala avfallssystemet.

Försvarsförvaltningens byggverk (Puolustushallinnon rakennuslaitos) ansökte tidigare om befrielse från den kommunala sophanteringen i Dragsvik.

Kommunernas gemensamma avfallsnämnd sade nej. Men försvaret överklagade beslutet.

Nu slår förvaltningsdomstolen fast att fastigheterna på Dragsviks område måste delta i den kommunala sophanteringen.

Tvisten gällde samhällsavfall, det vill säga avfall som kommer från hushåll och servicebranschen i motsats till avfall från industrin.
Försvaret ville att samma företag som sköter deras övriga avfallstransporter också skulle få ta hand om samhällsavfallet.

Artikeln korrigeras 4.9.2014 kl 12.42. I den ursprungliga artikeln stod det felaktigt att det var det kommunägda sopbolaget Rosk'n Roll som sade nej till försvarets ansökan. Det korrigerades till att det var ägarkommunernas gemensamma avfallsnämnd som först gav nekande besked. Likadana tvister har enligt Rosk'n Roll varit aktuella också vid andra garnisoner, till exempel i Sandhamn i Helsingfors.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland