Hoppa till huvudinnehåll

Fyra lektionstips

Yle Nyhetsskolans mentor Ann-Charlotte Åkerholm hjälper åttondeklassaren Alexandra Brenner.
Yle Nyhetsskolans mentor Ann-Charlotte Åkerholm hjälper åttondeklassaren Alexandra Brenner. Bild: YLE/Mirjam Heir alexandra brenner

Fyra lektionstips, 4 x 45 minuter

1. Vad är en nyhet?

Eleverna delas in i grupper om fyra, en fungerar som sekreterare för nyhetsteamet. Eleverna bollar olika nyhetsidéer genom att diskutera följande frågor:

• Vad har du stött på som överraskat dig på sistone?
• Finns det något som har förbryllat dig eller inspirerat dig extra mycket?
• Vad har det pratats om bland dina vänner, familj, i skolan osv.?
• Vad har du själv tänkt på den senaste tiden?
• Vad har dina vänner delat/kommenterat/gillat på facebook eller twitter?
• Finns det något som pågår runtomkring dig som du tycker att borde förändras?

Efter att gruppen har diskuterat olika nyhetsämnen väljer man ett att fokusera på.

Nyhetsteamet funderar på kärnfrågan, vad som är själva nyhetskroken, vad man vill berätta. Tips på vad en nyhet är ger Svenska Yles nyhetsuppläsare Freddi Wahlström.

Slutligen presenterar man två olika vinklar för nyhetsämnet som man kunde utgå från, alltså ur vems synvinkel man kunde berätta om nyheten. Sen funderar teamet på vem man kunde intervjua för nyheten.

Mål: Eleven lär sig att ”hitta” nyheter, välja vinkel och möjliga intervjuobjekt.

2. Lär er intervjua

Gallup: Dela in klassen i ungefär fyra grupper och be dem fundera ut ett ämne för en gallup. Gruppen gör intervjuer i ungefär 20 minuter och antecknar svaren.

Utgående från svaren kan gruppen dra slutsatser om till exempel hur de flesta har svarat, vad de yngre klasserna tycker jämfört med de äldre klasserna, etc. Gruppen kommer fram till en nyhetsrubrik för nyheten, t.ex. ”Åttondeklassarna sover kortare nätter än sjundeklassarna.”

Personintervju: Inför den här uppgiften har eleverna skrivit ner nyhetsidéer på lappar. Klassen delas in i par där den ena får vara journalisten som intervjuar och den andra ”experten” som ska intervjuas.

Lapparna med nyhetsidéer delas ut till paren. Den som intervjuar funderar ut fem frågor och ställer dem till experten. Här berättar Svenska Yles nyhetsuppläsare Åsa Thodén om de journalistiska frågorna.

Den som intervjuar försöker komma på minst en följdfråga under intervjuns gång. Efter det här byter paret roller och gör om intervjun, gärna med nya frågor och följdfrågor.

Om man vill kan man be paret föra anteckningar och skriva ut intervjun till en nyhetsartikel som hemuppgift.

Mål: Eleven bekantar sig med hur man gör en gallup och en personintervju sam hur man använder sig av den information som man får under en intervju och sammanställer den till en nyhet.

3. Skriva en nyhetsartikel

Eleverna kan skriva nyhetsartikeln enskilt eller i grupp. För att kunna bestämma sig för nyhetsämnet och vinkeln samt nyhetskroken kan det vara bra att fundera på följande frågor:

• Vad är det du vill berätta med den här nyheten?
• Vad är nyhetskroken, varför ska den här nyheten berättas just nu?
• Vad är huvudpoängen i nyheten?

När nyhetsämnet är valt bör gruppen fundera på vem som ska intervjuas. Man kan överväga att använda sig av en gallup.

Intervjufrågorna (2-5 stycken) skrivs ner på förhand. Här berättar utrikesredaktör Jessica Stolzmann om hur man gör en bra intervju.

Kom även ihåg de fem journalistiska frågorna.

Innan intervjun gäller det att samla in bakgrundsinformation om nyhetsämnet. När man kan bakgrunden är det lättare att veta vad man vill fråga intervjuobjekten, kanske han eller hon kan ge en kommentar, argumentera för eller emot, beskriva fenomenet utgående från egna upplevelser.

Sebastian Dahlström, nyhetschef på Svenska Yle, berättar om vad man ska tänka på när man samlar information från olika källor.

Att lägga upp en tidtabell för nyhetsarbetet är viktigt. Gruppen måste stämma träff med den eller de som ska intervjuas. Kom också ihåg att det behövs bilder till nyheten och att det tar tid att jobba med dem också.

Eftersom Yle Nyhetsskolan publicerar sina nyheter på webben kan man dessutom tänka sig korta videoklipp, bildspel, etc. som komplement till texten. Det gör helheten proffsig men är tidskrävande och måste ingå i tidtabellen.

När gruppen har tillräckligt med information för att skriva sin nyhet gäller det att sätta sig ner och börja jobba. Här är tips på hur en nyhetsartikel kan byggas upp.

Mål: Eleven lär sig att skriva en nyhet utgående från en idé och ett insamlat material, välja nyhetsvinkel, komprimera fakta och presentera det i en logisk ordningsföljd.

4. Kolumn

Eleven skriver en kolumn för att öva sig på att uttrycka en åsikt i text. För att komma på ett ämne för kolumnen kan det vara bra att fråga sig följande:

Vad intresserar dig?
Vad har du för åsikt i den frågan?
Vilken samhällsdebatt tangerar den här frågan?
Hur upplever du det hela och vilka känslor har du?
Vem berörs av den här frågan, vem påverkar den?
Vad borde man göra tycker du och varför?

För att kunna skriva en bra kolumn är det bra att lära sig av andra och bli inspirerad av andras åsikter. Läs till exempel vad Elevbladet skriver i sina ledare! Jonas Jungar på Svenska Yle berättar mer om hur en kolumn skiljer sig från en nyhet.

Yle Nyhetsskolan publicerar gärna kolumner och uppmanar gärna eleverna att dela med sina texter på en blogg eller varför inte på skolans anslagstavla.

Mål: Eleven vågar uttrycka sin åsikt och lär sig att koppla den till den aktuella samhällsdebatten.

Nyhetsskolan

 • Nyhetsquiz: Presidentvalskampanj, corona och koma

  En frågesport till dig som vill testa din nyhetskunskap

  Här kommer veckans nyhetsquiz med nyheter från både Finland och resten av världen. Hur bra koll har du på nyhetsläget? I det här quizet ställer vi frågor på nyheter som Svenska Yle rapporterat om under veckan.

 • Yle Nyhetsskolan: Barn behöver få prata om skilsmässa

  Det här är en artikel om skilsmässa ur barnens synvinkel

  Vi är elever som just har gått ut åttan i Winellska skolan i Kyrkslätt och vi har skrivit den här artikeln både till föräldrar och barn som har genomgått skilsmässa och till föräldrar som funderar på att skilja sig. En skilsmässa är ofta tragisk för alla i familjen och därför är det bra att söka hjälp och prata med någon expert.

 • Sju frågor du ska ställa för att veta om en nyhet är sann eller falsk

  Börja med frågorna vad, hur, varför, var och när?

  Medieanvändningen har förändrats på grund av nätet. Tyvärr kryllar det av lögner och det är lätt att manipulera människor som inte kan skilja på sant och falskt. Det är på vars och ens eget ansvar att vara källkritisk. Trovärdig media och läskunniga väljare hör till fundamenten för vår demokrati.

 • Yle Nyhetsskolan: Nätmobbning är ett allt större problem och kan få allvarliga konsekvenser

  Att utsättas för nätmobbning kan leda till depression.

  Nätmobbning har varit ett problem redan en längre tid. Mobbningen påverkar många människor och problemet blir bara värre. Vi som har skrivit artikeln heter Neea Asumaniemi och Laura Fagerström och vi har undersökt fenomenet nätmobbning bland ungdomar och intervjuat psykologen Jenny Selenius om hur nätmobbning påverkar unga.

 • Yle Nyhetsskolan: Alla unga skulle må bra av att ha en hobby - men alla har inte råd med det

  Det behövs fler kostnadsfria hobbyer för ungdomar.

  Har du någonsin tänkt på varför vissa ungdomar inte tränar? Beror det på deras inställning eller finns det andra orsaker? Föreställ dig att du inte har möjlighet till en hobby för att du inte har råd med det. Åttondeklassister i Winellska högstadieskolan i Kyrkslätt har undersökt hobbyläget för ungdomar i sin egen region.

 • Yle Nyhetsskolan: Varje år är det allt yngre personer som använder rusmedel, polisen får anmälningar om 11-12 åringar som använder droger

  Droger påverkar negativt på ungas vardag

  Åttondeklassister i Winellska skolan har undersökt rusmedelansväningen i Kyrkslätt med omnejd: Allt yngre barn använder rusmedel. En del kommer till skolan med en fimp i handen eller snus under läppen. Gatorna är fulla med gamla tobaksfimpar, använda sprutor och ölburkar. För att förebygga rusmedelsanvändning behövs samarbete mellan unga, deras föräldrar, olika myndigheter och socialarbetare.

 • Yle Nyhetsskolan: Trots att konsumtionen av havremjölk ökar är komjölken fortfarande populärast bland familjerna i Kyrkslätt

  Vi funderar på om havremjölk är bättre för miljön än komjölk

  Allt fler vill stoppa klimatförändringen genom att äta mindre kött eller byta ut köttet till veganska köttersättare. Allt fler har också börjat dricka havremjölk istället för komjölk. Vi som har skrivit den här artikeln heter Lucas Riihinen och Axel Köhler och vi önskar att fler skulle övergå till havremjölk med tanke på miljön, men när vi undersökte om familjerna i vår näromgivning har ersatt komjölken med havremjölk, visade det sig att komjölken fortfarande är populär.

 • Fyra lektionstips

  Här hittar du tips på fyra olika lektioner á 45 minuter.

  Här finns förslag på fyra olika lektioner som man kan hålla för en klass som vill lära sig mer om hur man gör nyheter.

 • Varning: Lita inte på de här så kallade nyhetssajterna

  Falska nyheter sprids lätt, vi listar falska "mediehus".

  Osanna nyheter har på senare år blivit en stor business och ett sätt att forma politisk opinion. Ändå är det få som med avsikt går på in på sajter för så kallad alternativ media eller lögnmedia. Men det går bra för sajterna tack vare att Facebook möjliggör spridningen av innehållet – det är få som läser mer än rubriken innan de delar artikeln. Här listar vi några sajter som inte är tillförlitliga nyhetskällor.

 • Det här är Yle Nyhetsskolan

  Svenska Yle mediefostrar ungdomar - kom med!

  Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran. Idén är att låta unga göra egna nyheter som publiceras på Nyhetsskolans webbsida. Läs mer om projektet här och hur ni kan vara med!

 • Kom med i Yle Nyhetsskolan

  Nu kan man anmäla sig till våren 2017!

  Vill ni göra egna nyheter och nå ut till en stor publik? Gå då med i Svenska Yles projekt i mediefostran, Yle Nyhetsskolan. Där får man chansen att bli ung nyhetsreporter och lära sig mer om till exempel källkritik, rubriksättning och intervjuteknik.

 • Nyhetsskolan: Dag 1

  Så här kan intro-träffen gå till.

  Glädje och journalistik blandas under den första Yle nyhetsskoldagen av flera under höstens lopp. Eleverna i klass 9E i Grundskolan Norsen får lära sig om allt från vad en nyhet är till vad det betyder att Yle är ett public servicebolag.

 • Yle Nyhetsskolan – hur går det till?

  Här är ett exempel på hur projektet går till i praktiken.

  Upplägget för Yle Nyhetsskolan är flexibelt och anpassas efter varje enskild skolas önskemål. Här presenteras ett exempel på hur projektet kan genomföras, så att man får en uppfattning om de praktiska arrangemangen.

 • Vad är en nyhet?

  Svenska Yles Daniel Olin introducerar er till nyhetsvärlden.

  Svenska Yles Freddi Wahlström berättar vad en nyhet är och ger tips om hur man kommer igång.

 • Skillnaden mellan nyhetstext och kolumn

  Nyheten ska vara objektiv, kolumnen är till för åsikter.

  Nyhetstexten är neutral medan kolumnen är allt annat än det. I en kolumn kan (och till och med bör) skribenten öppet ta ställning, det vill säga argumentera för en åsikt, säger redaktionschef Jonas Jungar.

 • Webbnyhetens hemlighet

  Kort, koncist och grafiskt tilltalande.

  Att skriva nyheter för webben innebär att kämpa om publikens uppmärksamhet. Svenska Yles journalist Johan Gullmets har knepen.

 • Lätt att fejka en nyhet

  Guldåldern för fejkade nyheter är nu.

  På webben är det lätt att publicera innehåll som ser ut som journalistik, men som inte är det. Guldåldern för fejkade nyheter är nu.

 • Hur man ska sprida sin nyhet på sociala medier

  Svenska Yles Gitte Laurell ger sina bästa tips.

  Om du skriver en nyhet vill du säkert att så många som möjligt läser den. Då kan du ta hjälp av de sociala medierna och de tips som Svenska Yles some-expert Gitte Laurell här delar med sig.

 • Vilket format ska nyheten ha?

  Följ de här råden och nyheten kommer att se proffsig ut!

  Eftersom Yle Nyhetsskolans material publiceras på Svenska Yle finns det vissa önskemål på till exempel bildernas storlek och texternas längd. Genom att följa de här garanterar vi att era nyheter passar in på våra webbsidor och dessutom ser professionella ut.

 • Nyheter på 30 sekunder

  Tips på hur du filmar ett videoklipp med din telefon.

  Vi på Svenska Yle förmedlar ofta våra nyheter med hjälp av korta videoklipp. Du som reporter på Yle Nyhetsskolan kan också testa på det här! Det enda du behöver är din smarttelefon.

 • De fem journalistiska frågorna

  Vad? När? Var? Vem? och Varför?

  Svenska Yles nyhestuppläsare Ida Henriksson berättar om de fem journalistiska frågorna: Vad? När? Var? Vem? och Varför?

 • Nyhetsbildens ABC

  Med några enkla knep blir din nyhetsbild riktigt bra!

  Skärpa, ljus och kameravinklar - läs mer om hur du tar en bra nyhetsbild.

 • En bra webbrubrik är inte mystisk eller för finurlig

  "Handlar det om potatis ska ordet potatis finnas med."

  En rubrik på webben måste stå för sig själv eftersom man ofta ser den utanför sitt sammanhang, t.ex. på Facebook eller Twitter. Vi sysslar inte heller med klickjournalistik, säger Johanna-Törn Mangs på Svenska Yle. Rubriken får inte lura läsaren.

 • Intervjun tar fram historierna

  Utrikesredaktör Jessica Stolzmann ger goda råd.

  I det här klippet delar utrikesredaktör Jessica Stolzmann med sig av sina bästa tips på hur man gör en bra intervju.

 • "Kontrollera dina källor noggrant"

  Det här är A och O i nyhetsarbetet.

  - Vi hör om nyheter från många olika håll. Sen gäller det att sålla fram det viktigaste och dubbelkolla att det man har hört är sant, säger nyhetschefen Sebastian Dahlström.

 • Journalistens spelregler

  Här diskuteras objektivitet och trovärdighet.

  Att göra nyheter är roligt och intressant, men det finns vissa spelregler och etiska principer som man måste beakta.

 • Sommarjobbare - känn dina rättigheter och skyldigheter

  Bra saker för en sommarjobbare att veta!

  Hur gammal måste man vara för att få sommarjobba? Gäller samma regler för sommarjobbare som för andra anställda? Och vad kan man riktigt sommarjobba med? Det är viktigt att unga arbetstagare vet vad sommarjobb går ut på.

 • Nyhetskollen – skräddarsy ditt nyhetsflöde

  Som Uutisvahti men med innehåll från Yle Nyheter och Sport.

  Nyhetskollen är en app som ger dig de senaste nyheterna om ämnen som intresserar dig. Jag tycker det är bättre att få utvalda nyheter direkt i mobilen än att förlita sig på det andra delar, till exempel på Facebook, säger Sara Torvalds som länge har utnyttjat den finskspråkiga motsvarigheten Uutisvahti.