Hoppa till huvudinnehåll

Tillväxten i Vasaregionen är hotad

Åskväder kommer över Vasa.
Åskväder kommer över Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist åska

Ett för tillfället välmående energikluster är ingen garanti för fortsatt tillväxt och goda tider för industrin i Vasaregionen. Framtiden kommer att föra med sig stora förändringar och de kan komma snabbt. Det var ett av budskapen då företrädare för kommuner, näringsliv och utbildningsenheter igår möttes för att diskutera Vasaregionens livskraftsstrategi.

- Den industri vi har idag bygger på det som hänt i historien. Vi måste fundera på vad som behövs i morgon, säger Rune Westergård, styrelseordförande på Citec.


Westergård ser två stora utmaningar. Den ena är Asien.

- Nästan alla nya arbetsplatser skapas i Asien. Dels beroende på kostnadsnivån, men också på grund av att marknaden finns där, säger Westergård.

Den andra utmaningen är - ironiskt nog - teknologin.

- Hälften av arbetsplatserna kan försvinna på några årtionden i takt med att teknologin blir mer avancerad. Men det här är två hot som vi måste försöka förvandla till möjligheter, säger Westergård.

Strategi ska vara klar 2015

I arbetet med Vasaregionens livskraftsstrategi deltar kommunerna, utbildningsenheterna och näringslivet. Tanken är att man till början av nästa år ska ha en färdigt utarbetad strategi som därefter kan godkännas i kommunerna.

- Frågan är om vi i kommunerna har beredskap att svara snabbt på de förändringskrav som samhället ställer, säger fullmäktigeledamot Hanna Strandberg (SFP) från Malax. Men vi måste ha den beredskapen, tillägger hon.

Tim Wallin, vd för Gambit Labs och Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör vid Vasa stad.
Tim Wallin, vd Gambit, och Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör Vasa stad Tim Wallin, vd för Gambit Labs och Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör vid Vasa stad. Bild: Yle/Kati Enkvist slotte-kock

Tim Wallin är vd för IT-företaget Gambitsom utvecklar mobil- och webbapplikationer i Vasa. Han är hoppfull.

- Bara man kommer fram till nånting är det bättre än ingenting. man måste ta tag i saker för att få det att gå framåt.

- Det vad jag såg på seminariet inger hopp, säger Wallin.

Rune Westergård hoppas att man kan börja fokusera mera på människan.

- Vi satsar mycket på infrastruktur och det är väl bra, men vi måste också satsa på människan, säger han. Det gäller att ta vara på människan som skapar, hittar på, uppfinner.

- Vi borde uppfinna mycket mera, våga uppfinna mycket mera. Det är hjärnor som uppfinner, inte kommuner och utbildningsväsendet, säger Rune Westergård.

Tim Wallin nyanserar saken:

- Det är bra att ha en stark gör det själv-anda, men man ska inte heller vara rädd att ta in utomstående specialistkunskap då den behövs.

Då strategiarbetet är färdigt och godkänt i kommunerna ska man utarbeta ett åtgärdsprogram som ska implementeras i kommunerna och utbildningsenheterna.

- På det här sättet kan alla påverka möjligheterna till också framtida tillväxt i vår region, säger Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör vid Vasa stad.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten