Hoppa till huvudinnehåll

Allt längre väntan på bussen i glesbygden

Busshållplats
Busshållplats Bild: Yle/Sune Bergström hållplats

Den reguljära busstrafiken minskar stegvis i glesbygderna.

Anledningen är att EU-reglerna inte längre tillåter kommunerna att stöda busstrafiken.

I östra Finland har redan ett par hundra bussturer lagts ned i och med att avtal om stöd till kollektivtrafiken upphört att gälla.

Det var fråga om bussturer som planerats så att folk kunde åka och handla och uträtta ärenden och förflytta sig under kvällar och veckoslut. Också turer som lämpade sig för dem som åkte till och från studie- och arbetsplatsen har lagts ned, säger man på NTM-centralen i östra Finland.

Bussdöd efter övergångsperiod

För vissa kommuner gäller övergångsperiodens regler fortfarande. Men när den övergångsperiod som EU tillåter är över kommer busstrafiken att stillna också på annat håll i Finland.

Kvar i glesbygderna blir närmast skolbussarna, FPA-taxina och den kommunalt stödda ärendetrafiken.

Enligt lagen måste kommunerna sköta skolskjutsar och handikapptransporter. Nu utreder man om de här kunde kombineras med någon form av beställningstrafik.