Hoppa till huvudinnehåll

Karleby hoppas nå sparkravet

Stadshuset i Karleby.
Stadshuset i Karleby. Bild: YLE/Rolf Granqvist fontän

Karleby stad hyser förhoppningar om att nå upp till sparkravet på 4,3 miljoner under 2014. Det ser relativt bra ut, enligt stadsstyrelsens ordförande Veikko Laitila (C).

Personalens sjukfrånvaro har minskat med cirka 7 procent och antalet arbetsförhållanden är färre än under 2013. Det här enligt en uppföljningsrapport som stadsstyrelsen tog del av på måndag kväll.

- Inbesparningarna via permitteringar har ännu inte nått målet men helheten ser relativt bra ut, säger Veikko Laitila.

Enligt Laitila är det fortfarande helt möjligt att under det här året nå upp till sparkravet på 4,3 miljoner inom personalkostnaderna.

Slopar ett mötesarvode

Stadsstyrelsen beslöt godkänna ett förslag från fullmäktigegruppernas ordföranden, enligt vilket de förtroendevalda avstår från ett mötesarvode.

På nästa fullmäktigemöte har ledamötena möjlighet att skriva sitt namn på en lista och således avstå från sitt arvode för ett möte.

Hur mycket sparar man egentligen på arvoden för ett enda möte?

- Det handlar inte om stora summor men det är en principsak att också de förtroendevalda deltar i sparandet, säger Laitila.

Yxpila skolas skick ska undersökas genast

Före stadsstyrelsens möte ordnade föräldrar och elever från Yxpila skola en demonstration där de krävde grundliga undersökningar av skolan och att invånarna hörs innan beslutsfattarna avgör skolans framtid.

Skolan är sedan våren stängd på grund av dålig inneluft, och eleverna går för tillfället i skola i andra byggnader.

Mätningar har gjorts vid olika tillfällen och gett olika resultat. Föräldrarna anser att beslutet att utrymma skolan var förhastat. De kräver nya och exakta mätningar av luftkvalitén.

Stadsstyrelsen beslöt att en undersökning av skolan ska inledas omedelbart.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten