Hoppa till huvudinnehåll

Nästan fem miljoner för lite för social och hälsovård i Vasa

Gammal människas händer
Arkivbild. Gammal människas händer Bild: Yle gamma

De pengar som fullmäktige i Vasa är beredd att reservera för social- och hälsovården räcker inte till. Enligt nämndens kalkyler är det 4,8 miljoner för lite. Fullmäktige gav en ram som är 3,5 miljoner euro mindre än årets budget.

Social- och hälsovårdsnämndens budgetförslag för nästa år är närmare 159 miljoner euro.

Inom socialarbete och familjeservice sker den största överskridningen. Där behövs 2,2 miljoner euro mer än fullmäktiges ramar tillåter.

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman säger att man måste ha tillräckligt med kapacitet för att till exempel gripa in vid barnskyddsanmälningar eller omhändertagande. I annat fall reagerar regionförvaltningsverket.

Bättre kondition bland äldre

När det gäller hem- och anstaltsvården befinner man sig just nu i ett mellanskede på väg mot att minska på antalet anstaltsplatser och i stället få fler äldre att kunna bo hemma längre. Målet är att 91-92 procent av 75-åringarna ska bo hemma.

- Vi är inte riktigt där ännu. Det tar tid att göra de här ändringarna. Det krävs satsningar och ett tidigt ingripande för att få en kraftfull och frisk befolkning, säger Öhman.

Bland annat handlar det om att förbättra konditionen hos de äldre och att aktivera dem för att fördröja flytten hemifrån till någon anstalt. Ramarna för åldringsvården överskrids med 1,9 miljoner euro.

Pengar för närståendevårdare tar slut

En viktig grupp som Thomas Öhman gärna lyfter fram är närståendevårdarna, de som vårdar en anhörig åldring eller handikappad person i hemmet. I september tar pengarna för närståendevårdarnas ersättningar slut.

De som redan är närståendevårdare kommer att få den ersättning de är berättigade till, men inga nya avtal kan göras efter september.

I början av nästa år får de igen pengar för närståendevårdare.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten