Hoppa till huvudinnehåll

"Påminn era barn om att de får tala svenska"

Christina Gestrin
Christina Gestrin (SFP) vill att föräldrar uppmuntrar sina barn att tala svenska. Christina Gestrin Bild: Yle / Ted Urho morgonöppet

Som Folktingsordförande och förälder är Christina Gestrin oroad för hur de svenskspråkiga barnen upplever den senaste antisvenska kampanjen. Språkhetsarnas roll har även diskuterats i det Gestrinska hemmet.

Under EU-valkampanjen var det många som berättade hur de skäms för de antisvenska kampanjerna. -Christina Gestrin

- När vi har pratat om det här har barnen varit förundrade över varför man försöker vända på opinionen mot svenskspråkiga i Finland på det här sättet, berättar Gestrin.

Hon uppmuntrar föräldrar i Svenskfinland att tala igenom saken med sina barn, gärna på ett inkluderande sätt.

- Det är viktigt att påminna barnen om att de har en rätt att leva på svenska i Finland. Men också att de som talar finska som modersmål vill och ska få öva sin svenska. Vi är själva helt för snabba på att byta till finska, säger Gestrin.

Svenskmotståndarna är i minoritet

- Det är viktigt att komma ihåg att det är en liten grupp människor som har de här tankarna.

Gestrin upplever att svenskan som andra inhemska språk har ett brett stöd i landet, och lyfter som exempel fram behandlingen av den nya språklagen i riksdagen.

- Då var nog de allra flesta riksdagsledamöterna för att man ska få samma service på både finska och svenska. De enda som motsatte sig var en handfull sannfinlädare, säger hon.

Tvärtom är det många finskspråkiga som kommit fram till Gestrin för att visa sitt stöd för det svenska i Finland.

- Under EU-valkampanjen var det många som berättade hur de skäms för de antisvenska kampanjerna som drivs och poängterade att Finland hör hemma i Norden.

Läs också: Kampanj mot skolsvenskan i bussar, tidningar och radio

Läs också