Hoppa till huvudinnehåll

Anna-Maja Henriksson: Invandrare borde få lära sig svenska

Justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson Justitieminister Anna-Maja Henriksson. Bild: Yle anna-maja henriksson

Invandrare uppmanas att lära sig finska framför svenska, för att inte förlora stödpengar. Så här ska det inte vara, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I Esbo får den politiska flyktingen Aleksandr inte lära sig svenska som en del av sin integrationsplan. Vill han läsa svenska måste det ske på egen bekostnad säger arbets- och näringsbyrån. Anna-Maja Henriksson (SFP) tycker att invandrare borde få läsa svenska.

- Regeringen har varit tydlig med att invandrare skall få uppgifter om att landet är tvåspråkigt. Det är myndigheternas sak att berätta om det. Man skall om man själv vill få en möjlighet att lära sig svenska, och därför är jag förvånad över det som nu har kommit fram, kommenterar Anna-Maja Henriksson det som hänt Alexandr.

Justitieministern poängterar att hon inte kan ta ställning till enskilda fall. Men regeringens ställningstaganden har varit klara på den här punkten enligt Henriksson.

- Regeringens målsättning har varit att den bästa integrationen sker via språkinlärning, och då måste man ta vara på det som invandraren själv vill. Personen måste själv få vara med och bestämma vilket språk den vill lära sig först.

Det är viktigt att invandrare får ordentligt med information om hur språkvalet kan påverka deras framtid. Men det slutliga beslutet – finska eller svenska – ska vara upp till dem själva.

- Självfallet finns det områden i Finland där man inte klarar sig utan finska. Men det finns också områden i Finland där man ganska bra klarar sig på svenska. Här borde myndigheterna se till att man ger adekvat upplysning och information åt dem som behöver få språkundervisning.

Läs också:
Alexandr får inte lära sig svenska
Finland ska vara tvåspråkigt också för invandrare