Hoppa till huvudinnehåll

Församlingsval i höst

Glasmålning i kyrka
Vem ska bestämma i församlingen? Kandidatlistorna ska vara inlämnade senast måndagen den 15.9. Glasmålning i kyrka Bild: Yle kristendon

Intresset för att ställa upp i församlingsvalet i november varierar kraftigt.

En del församlingar har mycket svårt att hitta hugade kandidater och i dem blir det så kallade sämjoval. I andra församlingar är intresset stort och enligt Mari Leppänen som är projektchef för kyrkans församlingsval har Sannfinländarna och De gröna aktiverat sig mer än tidigare i många församlingar.

I Åboland ser intresset för att ställa upp i valet hyfsat ut och sämjoval är inte aktuellt i Åboland.

På måndag den 15 september ska kandidatlistorna lämnas in. Själva valet ordnas i november.

Enligt projektchef Mari Leppänen finns det i huvudsak tre aktuella frågor inom församlingarna just nu: Kyrkans roll i det finländska samhället, församlingarnas ekonomi och församlingsstrukturen.

En stor strukturförändring inom kyrkan har diskuterats och ett förslag är att landets 428 församlingar slås ihop till 80 samfälligheter. Ärendet kommer att diskuteras på kyrkomötet i november, men beslut i frågan fattas knappast ännu då. På vilket sätt en organisationsförändring skulle påverka de Åboländska församlingarna är oklart.

Fastigheter och ekonomi på tapeten

Till exempel i Kimitoöns församling är det med stor sannolikhet fastigheterna och ekonomin som kommer att kräva uppmärksamhet av de nya förtroendevalda.

Kimitoöns församling har sammanlagt fyrtiofem olika fastigheter. En del är mycket små och har ringa betydelse för församlingens ekonomi medan andra är stora och slukar mycket pengar.

Marith Leppäkari-Lindberg som nyligen lämnat uppdraget som t f kyrkoherde i Kimitoöns församling säger att församlingens ekonomi just nu är på plus men att pengarna inte kommer att räcka många år om inget görs åt till exempel fastigheterna.

Ekonomichef Pernilla Gustafsson är inne på samma linje. Enligt henne ser församlingens ekonomi bra ut i dag men det betyder inte att församlingens utgifter inte måste ses över.

Enligt Leppäkari-Lindberg har de nuvarande förtroendevalda i församlingen haft mycket svårt att komma överens om vilka fastigheter som ska prioriteras i församlingen. Det här kan bero på att församlingen består av fyra olika kapellförsamlingar och att de förtroendevalda gärna jobbar för just sina specifika församlingar.

Kimitoöns församling grundades 2009 och består idag av de fyra kapellförsamlingarna i Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis. Antalet församlingsmedlemmar var i fjol 5957.

"Viktigt att också unga ställer upp i valet"

Ekonomin och fastigheterna är en viktig fråga också inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

- Församlingarna har byggt för mycket. Nu måste vi fundera på vad som är viktigt för vår verksamhet och vad vi kan avstå i från, konstaterar kyrkoherde Björn Öhman vid Åbo svenska församling.

Enligt Öhman ser det ut att finnas ett intresse bland medlemmarna att ställa upp i valet. Det är ändå oklart hur många som ställer upp, då församlingen inte ännu vet hur många valmansföreningar som har bildats. Valmansföreningarna föreslår kandidater.

Öhman tror också på att det finns ett intresse att ställa upp bland unga medlemmar. Det kan man konstatera om man ser på kandidatlistor från förra valet, säger Öhman. En orsak till det här kan vara att man redan som 16-årig får rösta i församlingsvalet.

- Det är väldigt viktigt att folk i olika åldrar och från yrkesgrupper ställer upp i valet. Församlingens idé är ju att samla alla, konstaterar Öhman.