Hoppa till huvudinnehåll

Hjortar vållar huvudvärk i Vättlax

Hjortar äter inte bara buskar, blommor och äppelträd. Potatis och sockerbetor faller också hjortarna i smaken. Bild: Yle/Veronica Montén vitsvanshjort

Åkrarna blir nertrampade, potatisen uppgrävd och blasten uppäten. Den ökande hjortstammen ger huvudvärk åt grönsaksodlare i Vättlax i Bromarv. Från byns jaktförening medger man att det har skjutits för lite hjort de senaste åren.

Problemen med hjortarna är inte nytt för i år. I takt med att stammen har vuxit så har även problemen blivit större. Odlaren Roger Lindroos i Vättlax berättar att situationen i år är värre än tidigare.

- De trampar ner potatisåkrarna, gräver upp potatisen och äter upp blasten, berättar Lindroos som bland annat odlar potatis och sockerbetor.

En avbiten potatis i ett potatisland där hjortar hälsat på.
En hjort har smakat på potatisen. En avbiten potatis i ett potatisland där hjortar hälsat på. Bild: Yle/Malin Valtonen vättlax,Ekenäs

Hjortarna har hälsat på i alla grönsaksland. De enda som har klarat sig är de som är omgärdade med stängsel.

- Det finns grönsaksland som är totalförstörda, säger Lindroos, ordförande för lokalavdelningen för Nylands svenska lantbruksproducenter i Bromarv.

Jägarna har inte hållit bukt på stammen

Huvudorsaken till odlarnas problem är att hjortstammen har ökat kraftigt, och att avskjutningen inte har ökat i samma takt.

- Det har gjorts fel i uppskattningen för hur mycket hjortar de finns och avskjutningen har varit för liten för att hålla bukt på stammen, säger Calle Grönlund, jaktledare i Vättlax jaktförening.

Grönlund berättar att det inte är lätt att uppskatta hur mycket hjortar som finns. Uppskattningen görs på vintern och hjortarna kan dra sig tillbaka på väldigt små områden.

Odlaren Roger Lindroos och jaktledare Calle Grönlund på en potatisåker i Vättlax.
Roger Lindroos och Calle Grönlund är båda överens om att hjortbeståndet är för stort. Odlaren Roger Lindroos och jaktledare Calle Grönlund på en potatisåker i Vättlax. Bild: Yle/Malin Valtonen calle grönlund

Vättlax - hjortarnas paradis

Vättlax är med sina stora skogar, små skogsåkrar och småskalig trafik ett paradis för viltdjur. De trivs bra i Vättlax, mycket få vandrar ut och många fler vandrar in.

Hjortarna har också ändrat sitt beteende.

- De gräver upp åkern som vildsvin. Redan när du gräver ner sättpotatisen är hjortarna där och gräver upp den igen, berättar Roger Lindroos och tillägger att det är lönlöst att försöka skrämma iväg djuren.

- Det finns ingen annan lösning än större avskjutning, betonar Lindroos som också sitter med i styrelsen för Tenala jaktvårdsförening.

Potatisåker på hösten i Vättlax
Hjortar har trampat upp den här potatisåkern i Vättlax. Potatisåker på hösten i Vättlax Bild: Yle/Malin Valtonen vättlax,Ekenäs

Hjortsituationen på andra håll

Lindroos har på känn att Bromarv med omnejd har den största hjortstammen i Nyland. I Östra Nyland har man inte haft några större problem med hjortar och i Åboland har man lyckats med att få ner hjortstammen som tidigare orsakade många klagomål.

Frustrerade odlare

Hjortbeståndet i Vättlax och övriga Bromarv har också väckt heta diskussioner på Facebook. Enligt Lindroos är många odlare frustrerade över situationen.

- Vi har i många år påpekat att vi har för mycket hjortar, men vi har inte riktigt fått gehör bland jägarna, berättar Lindroos och tillägger att situationen har blivit bättre.

I år skjuts fler

Enligt Calle Grönlund är nog alla i byn överens om att det finns för mycket hjortar. Jägarna försöker jobba för att situationen för odlarna ska bli lättare.

- Vi ska i år försöka jaga mera och öka avskjutningen på vårt område, förklarar Grönlund.

Han önskar att avskjutningen skulle öka också i de närliggande områdena. Annars finns det risk för att Vättlaxjägarna skjuter i onödan.

- Vårt skjutande minskar stammen tillfälligt men så vandrar det in hjortar från närheten, säger Grönlund.

Vitsvanshjortar på Gullö i Ekenäs
Viltdjur trivs i Vättlax och få vandrar ut. Vitsvanshjortar på Gullö i Ekenäs Bild: YLE/ Jani Saikko gullö,Ekenäs

Ingen jägare måsta jaga

Det finns ingen myndighet som kan övervaka eller tvinga till jakt. De olika jaktlagen bestämmer själva hur många hjortar som skjuts på ett visst område. Det här är ett problem eftersom på vissa områden finns inte hjortproblemet och då förstår man inte heller varför man skulle vilja skjuta mera.

Alla frivilliga jägare har också rätt att göra som de vill, ingen kan tvinga någon jägare att delta mera än vad de själva vill.

- Om en människa eller förening ska lösa det här så blir det inte till något men om alla drar åt samma håll så finns det förhoppning om att det skulle bli bättre inom några år, säger Calle Grönlund.

Odlare Lindroos medger att det är en svår situation. Jägarna kan bara inverka på hjortstammen under några månader i året.

- Det här är en gemensam sak för oss att lösa, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland