Hoppa till huvudinnehåll

Församlingsvalet lockar aningen färre kandidater

Domkyrkotornet.
Domkyrkotornet. Bild: YLE/Rolf Granqvist åbo domkyrka,Åbo

Kandidatantalet i församlingsvalet har minskat lite sedan det förra valet 2010.

Enligt preliminära uppgifter är antalet kandidater som ställer upp fyra procent mindre. Antalet kandidater under 30 år har minskat med 10 procent sedan förra valet. Majoriteten är kvinnor, 54 procent.

Valet går av stapeln den 9 november och 15 september var den sista dagen att nominera kandidater till valet.

Vid församlingsval utses medlemmar i kyrkofullmäktige och församlingsråden, som planerar och styr församlingarnas verksamhet.

Inför kyrkofullmäktigevalet lämndes det in 45 kandidatlistor in med sammanlgat 385 kandidater i de 10 församlingarna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Till församlingsrådsvalet lämnades 47 listor in med sammanlagt 404 kandidater.