Hoppa till huvudinnehåll

Norden bra på social rättvisa

Mathjälp
Mathjälp till finländare i nöd. Mathjälp hungrig

Nivån av social rättvisa i Finland är nästhögst inom EU, efter Sverige. Däremot klarar flera sydeuropeiska länder sig sämre. Det framkommer i ett nytt EU-index för social rättvisa som omfattar alla 28 medlemsländer.

Det är första gången som den sociala rättvisan inom hela unionen mäts med samma kriterier.

EU-indexet granskar sex dimensioner av social rättvisa: utbildning, sysselsättning, hälsa, rättvisa mellan olika generationer, social sammanhållning och icke-diskriminering samt bekämpning av fattigdom.

Ordförande Panu Ahjos vid föreningen för social rättvisa i Helsingfors välkomnar indexet.

- Det är ett fint initiativ av EU. En hel del i vårt samhälle grundar sig på saker som kan mätas och därför är det bra att den informationen används för att belysa hur rättvist eller orättvist samhället är, säger han.

Skillnader mellan nord och syd

Mätningen toppas av de nordiska EU-länderna Sverige, Finland och Danmark, tätt följda av Nederländerna. Det beror främst på att länderna har en låg nivå av fattigdom, arbetslöshet och diskriminering. Dessutom är den sociala sammanhållningen hög.

Nära bottnen i mätningen hittar vi länder som Grekland, Spanien, Italien och Ungern. Där har man inte lyckats skära ned i de offentliga finanserna på ett balanserat sett, heter det i rapporten.

Ahjos tror ändå att Finland kan få en sämre social rättvisa i framtiden, när staten och kommunerna måste fortsätta spara.

- Särskilt när man drar in på förebyggande åtgärder och minskar på det stöd som ges till unga, så riskerar det att leda till mångdubbelt värre problem i framtiden, påpekar han.

Enligt det nya EU-indexet finns det också redan nu generationsklyftor. Yngre personer är mer utsatta för social orättvisa än äldre. Främst handlar det om social isolering och fattigdom.

Går att främja social rättvisa

Omar El-Begawy är ordförande för organisationen Attac, som främjar en jämlik globalisering. Han säger att problemet med social orättvisa är för stort för de enskilda medlemsländerna att lösa på egen hand. Europeiska centralbanken ECB:s hjälp behövs också.

- De kan ju sätta ut pengar och göra stora investeringsprogram med vilka man kan göra offentliga satsningar till exempel genom att fixa infrastruktur eller genom att satsa på miljövänlig teknologi.

Panu Ahjos på ordförande för föreningen för social rättvisa i Helsingfors håller med. Men han betonar också att allt inte handlar om mer pengar.

- Det går också att öka den sociala rättvisan en hel del genom att styra om befintliga resurser. På så sätt att man ökar hjälpen till dem som behöver det mest, kommenterar han, och tänker då på allt från ungdomar till ensamboende och äldre.

Finland toppar indexet över social rättvisa.
Finland toppar indexet över social rättvisa.

Om du vill kan du ta del av hela EU-rapporten. Den har tagits fram av den tyska stiftelsen Bertelsmann och finns tills vidare endast på engelska: Social Justice in the EU – A Cross-national Comparison