Hoppa till huvudinnehåll

Pedersöre höjer förtroendevaldas arvoden

Eurosedlar i en hög.
Eurosedlar i en hög. Bild: Anssi Leppänen/Yle euro,sedlar,Eurosedlar,pengar,ekonomi

En jämförelse med sju andra kommuner från Kronoby till Korsholm visar att Pedersöre ligger under genomsnittet. Från årsskiftet stiger sammanträdesarvodet i kommunfullmäktige och dess utskott, kommunstyrelsen och revisionsnämnden från 50 euro till 65 euro.

I nämnder, direktioner och kommittéer stiger arvodet från 41 euro till 55 euro.

För ordförande i kommunfullmäktige stiger årsarvodet från 2 500 till 3 300 euro och kommunstyrelsens ordförande får en höjning från 3 500 till 4 600 euro.

Nämndernas ordförande får en höjning som varierar från 150 euro till 300 euro. Revisionsnämndens ordförande får efter höjningen 1200 euro i årsarvode medan idrottsnämndens, personalsektionens och planläggningssektionens ordförande får 600 euro i årsarvode.

Efter höjningen ligger Pedersöre nära medeltalet för de jämförda kommunerna. Högst ligger Korsholm som betalar 100 euro för styrelse- och fullmäktigemöten. Korsholm betalar också mest åt sin styrelse- och fullmäktigeordförande.

Styrelseordförande får 9 000 euro och fullmäktigeordförande 4 500 i årsarvode.

Det kan jämföras med Vörå som ligger lägst. En 50-lapp är arvodet för ett styrelse- och fullmäktigemöte, medan styrelsens ordförande får 2 500 i årsarvode och fullmäktiges ordförande får 1 200 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten