Hoppa till huvudinnehåll

Varierande intresse för församlingsvalet i Västnyland

Förhandsröstning av församlingsval
I Raseborg kan man liksom i senaste församlingsval rösta på förhand bland annat i skolan Axxell i Karis. Förhandsröstning av församlingsval Bild: YLE/ Anders Lönnfeldt val 2010

Församlingsvalet i höst är mest intressant i Raseborg eftersom församlingar fusioneras och det märks på kandidatlistorna där nya namn har dykt upp. I Raseborg satsar församlingarna också mycket på förhandsvalet bland annat i skolor och butiker.

Anders Lindström
Anders Lindström, kyrkoherde för Ekenäsnejdens församling från och med 2015. Anders Lindström Bild: YLE / Jonas Sundström anders lindström,Raseborg,Ekenäs

Församlingsvalet i Raseborg

 • En finsk församling och två svenska församlingar bildar från och med årsskiftet den kyrkliga samfälligheten i Raseborg.
 • Samfälligheten styrs av ett gemensamt fullmäktige. Finska församlingen och Karis-Pojo svenska församling har 12 representanter var och Ekenäsnejdens svenska församling har 17 representanter i fullmäktige.
 • I Karis-Pojo tävlar 27 personer om församlingens 12 platser i fullmäktige. I Ekenäs är det 31 kandidater som kämpar om församlingens 17 platserna i fullmäktige.
 • I Ekenäsnejden har församlingsrådet 14 platser och 34 som tävlar om en plats där. I Karis-Pojo har rådet 12 medlemmar och 29 kandidater.

- Det ser relativt bra ut. Ungefär en tredje del av kandidaterna är helt nya, säger Anders Lindström som blir kyrkoherde för Ekenäsnejdens församling.

Han säger att det intensiva arbetet i våras med att engagera människor i församlingsvalet har burit frukt. Det finns gott om kandidater inom tre olika valmansföreningar: Gemenskap och aktivitet i församlingen, Socialdemokraterna i Ekenäs och Vår församling.

Åldersfördelningen är bred, säger Lindström. Den yngsta kandidaten är 25 år gammal.

Bland kandidaterna för församlingsrådet är medelåldern 59 år och till det gemensamma kyrkofullmäktige 60 år.

Pentti Raunio
Pentti Raunio är nöjd över att det blir ett riktigt val i Karis-Pojo med två listor. Pentti Raunio Bild: YLE/Malin Lindholm raunio pentti

Karis-Pojo

I den svenska församlingen i Karis-Pojo är den blivande kyrkoherden Pentti Raunio också nöjd.

Det finns en ung kandidat på listan som är född år 1996. I övrigt är de yngsta kandidaterna i Karis-Pojo födda på 1980-talet.

Raunio konstaterar att det kan vara svårt att få riktigt unga kandidater att ställa upp. Det beror på att de yngre församlingsaktiva bor på sina studieorter och därför inte kan ställa upp i valet på sin hemort.

I övrigt finns det nya namn på listorna och framför allt finns det nu två valmansföreningar med var sin lista att välja mellan: Karis-Pojo socialdemokrater och Vår församling.

- Det ser ljust ut. Det blir mer ett val med två listor, säger Raunio.

Rösta i matbutiken

I Raseborg kommer församlingsmedlemmarna också den här gången att ha möjlighet att rösta på förhand i matbutiker i Ekenäs centrum, men också i Bromarv och Tenala.

Dessutom besöker Kyrkostyrelsens valbil torget i Ekenäs den 29 oktober och då kan man rösta i den. Till Karis kommer valbilen på förmiddagen den 30 oktober.

Församlingsvalet i Hangö

 • I Hangö har den svenska församlingen 11 av totalt 21 platser i det gemensamma kyrkofullmäktige. Två listor med totalt 18 namn tävlar om de 11 platserna i fullmäktige.
 • Den svenska församlingens råd har 10 platser i Hangö. 21 kandidater tävlar om en plats i rådet i Hangö.

I Karis går det att förhandsrösta i också i biblioteket i Svartå, gymnasierna, Västra Nylands folkhögskola, skolan Axxell, Mariahemmet och Postilla i Pojo.

Hangö

Också i Hangö kommer man att kunna förhandsrösta i mattaffärer och i gymnasiet. Även biblioteket i Lappvik erbjuder förhandsröstning. Däremot kommer Kyrkostyrelsens valbil inte att besöka Hangö den här gången.

Anders Laxell, kyrkoherde i Hangö svenska församling.
Anders Laxell, kyrkoherde i Hangö. Anders Laxell, kyrkoherde i Hangö svenska församling. Bild: Yle/ Marica Hildén församlingm hangö svenska församling

Kyrkoherde Anders Laxell är nöjd med kandidatuppställningen.

Det finns sju stycken helt nya kandidater på listorna. Två valmansföreningar ställer upp varsin lista: En församling för alla och Gemensamt ansvar.

Församlingsvalet i Ingå

 • Ingå är en tvåspråkig församling och väljer därför bara ett fullmäktige som sedan i sin tur väljer ett råd på sitt första möte.
 • Kyrkofullmäktige i Ingå har 19 ledamöter. Alla 25 kandidater finns på en gemensam lista.

Ingen kandidat är ändå under 30 år gammal.

- Men det är folk i aktiv ålder som ställer upp. De yngsta kandidaterna är 44 och 38 år gamla.

Inget val i matbutikerna i Ingå

I den tvåspråkiga församlingen i Ingå har t.f. kyrkoherde Tom Sjöblom jobbat en så kort tid i församlingen att han inte riktigt känner till alla namn som finns på den gemensamma listan för hela församlingen.

Ingå Kyrka
I Ingå går det inte att rösta i matbutikerna. Ingå Kyrka Bild: YLE/Minna Almark ingå församling

- Men jag tycker nog att listan över namn ser rätt bekant ut. 25 personer ställer upp och 13 har varit med förut. Bland de 12 övriga finns det också tidigare suppleanter med.

Församlingsvalet i Sjundeå

 • I Sjundeå finns det bara en kandidatlista inom den svenska församlingen.
 • Den svenska församlingen har 8 av 21 platser i kyrkofullmäktige och det är 14 kandidater som tävlar om de 8 platserna.
 • Det svenska församlingsrådet består av 8 personer och det är 16 personer som vill ta en plats där.

Två tredje delar av kandidaterna är kvinnor i Ingå.

Församlingen i Ingå väljer att inte ordna förhandsröstning i matbutiker. Valbilen kommer inte heller att besöka specifikt Ingå.

- Våra egna resurser är begränsade och vi har sett att nyttan med att finnas i matbutikerna inte står i proportion till resurserna, säger Sjöblom.

Sjundeå kyrka
I Sjundeå har den svenska församlingen betydligt färre platser i kyrkofullmäktige än den finska församlingen. Sjundeå kyrka Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius kyrkoorgel

Sjundeå

Tf. kyrkoherde Kaiku Mäenpää är nöjd med att medlemmarna i Sjundeå svenska församling är aktiva och ställer upp i valet. Den yngsta kandidaten är född 1976.

I Sjundeå kan man förhandsrösta i pastorskansliet och i Capella som är församlingens lokal i Sjundeå station. På fredag klarnar det om Sjundeåborna kan rösta i en matbutik i Sjundeå station.

Kaiku Mäenpää berättar att församlingen också ska fråga Virkby gymnasium och Källhagens skola om det skulle kunna finnas vallokaler även där.

Själva valdagen i november

Församlingsvalet ordnas 9.11 och då kan man rösta i sin egen kyrka. I till exempel Raseborg betyder det att det finns olika röstningsområden beroende på var man bor.

Förhandsröstningen pågår mellan 27 oktober och 31 oktober. Då kan man åtminstone rösta på pastorskansliet, men det ordnas ofta också förhandsröstning på andra platser.

Under förhandsröstningen kan man rösta var som helst, men kandidatuppgifter för en församling längre bort måste kanske letas upp på en dator vid röstningsstället.

Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år får rösta.

Artikeln uppdaterades 17.9 klockan 10 efter att kyrkoherde Pentti Raunio tog kontakt och ville precisera sina uppgifter. Det fanns trots allt också en yngre kandidat på listorna. Han ville också berätta att valbilen även besöker Karis.