Hoppa till huvudinnehåll

Klappat och klart inför församlingsvalet

Sibbo gamla gråstenskyrka.
I Sibbo svenska församling ser åldersspridningen bland kandidater ut att vara bättre än i föregående församlingsval. Sibbo gamla gråstenskyrka. Bild: YLE/Fredrika Sundén sibbo kyrka

I måndags skulle kandidatlistorna till församlingsvalet som går av stapeln den 9 november vara klara. I de flesta svenska östnyländska församlingar verkar det bli val.

Ett vanligt problem, speciellt i mindre församlingar, är att kandidaterna inte räcker till, utan att de förtroendevalda kommer in i kyrkofullmäktige och församlingsråd via sämjoval. I de flesta svenskspråkiga församlingar i regionen ser det ändå ut som det blir ordentliga val.

I Lovisa svenska församling ställer 13 kandidater upp till församlingsrådet och 10 kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige.

– Båda listorna är överfulla så det blir val. Det har jag nästan sett som den viktigaste saken. Dessutom är det bra typer som ställer upp, säger kyrkoherde Karl af Hällström.

Också i Pernå församling ser läget bättre ut än vid föregående val. 16 personer kandiderar till församlingsrådet och 10 till gemensamma kyrkofullmäktige i Lovisa.

Nya och gamla

I Lappträsk församling ser läget lite annorlunda ut jämfört med föregående val, eftersom församlingen tidigare varit självständig men från 2015 kommer ingå i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. 7 kandiderar till fullmäktige och 13 till församlingsrådet.

I Liljendal församling kommer det däremot att bli sämjoval. 8 kandiderar till församlingsrådet, och 5 till fullmäktige.

– Både i Lappträsk och Liljendal verkar det vara nya och gamla ansikten som ställer upp, säger församlingarnas gemensamma byråsekreterare Bettina Laaksonen.

Bättre åldersspridning

I Borgå svenska domkyrkoförsamling kandiderar 28 personer till fullmäktige och 24 personer till fullmäktige.

– Kandidatmängden är ungefär lika som tidigare år, säger informationssekreterare Gunvor Haddas.

I Sibbo svenska församling ser mängden kandidater däremot lite sämre ut än tidigare, men skillnaden är inte märkbart stor. Ungefär 7 färre personer ställer upp i valet. 17 personer kandiderar till vartdera valet – gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

– Däremot är åldersspridningen mycket bättre och större än tidigare, säger tf kyrkoherde Camilla Ekholm. Vi har en 18-åring, några 30-plussare, och lite äldre kandidater.