Hoppa till huvudinnehåll

Livligt valdeltagande i Skottland

Skottarna har röstat flitigt i torsdagens folkomröstning om självständighet. Enligt de senaste opinionsmätningarna leder nej-sidan med några procentenheter. Den senaste mätningen av tidningen London Eveneing Standard ger självständighetsmotståndarna 53 procent av opinionen.

Om skottarna säger ja till självständighet i dagens folkomröstning uppstår en mängd stora frågor. Vad händer med valutan? EU-medlemskapet? Oljetillgångarna? Och inte minst unionens symboler, drottningen och flaggan?

Det blir en ytterst spännande omröstning i Skottland. De sista opinionsmätningarna inför omröstningen visar att det väger ytterst jämnt mellan ja- och nej-sidan. Röstberättigade är alla personer över 16 år, som bor i Skottland och som har registrerat sig som väljare.

Enligt dem som stöder ja-sidan, skulle ett självständigt Skottland vara ett av världens rikaste länder, som borde ha rätt att bestämma över sitt eget öde. Den brittiska regeringen säger för sin del att Skottland klarar sig bättre som en del av unionen än som ett självständigt land. Diskussionen kring för- och nackdelarna med självständighet har kretsat kring ett antal frågor:

Valutan

Kan ett självständigt Skottland behålla det brittiska pundet som valuta? Ja, säger självständighetsrörelsens frontfigur, Skottlands försteminister Alex Salmond. Nej, säger Storbritanniens största partier, de konservativa, arbetarpartiet Labour och liberaldemokraterna. De skulle inte gå med på en valutaunion med ett självständigt Skottland.

En möjlighet är att Skottland fortsätter att använda pundet utan en officiell valutaunion och utan självständig penningpolitik. Andra alternativ är att Skottland ansöker om få tag i bruk euron, eller att man skapar en helt egen valuta.

Oljeproduktionen

Olje- och gastillgångarna i Nordsjön är en av grundstenarna som kampanjen för självständighet har byggt på. Salmond vill lägga undan en tredjedel av oljeinkomsterna i en liknande fond som Norge har byggt upp. Under en generation beräknar man att man kunde få ihop en summa motsvarande 37 miljarder euro i en fond av den här typen. Den brittiska regeringen anser för sin del att Nordsjöoljan är en brittisk framgångshistoria. Enligt London behöver skottarna Britannien och britternas tekniska expertis, när man vill ta tillvara de minskande oljetillgångarna.

EU-medlemskapet

Försteministern Salmond tror att ett självständigt Skottland relativt fort kunde förhandla om medlemskap i EU. Unionen har ändå aldrig tidigare stått inför en liknande situation, att en medlemsstat först skulle bryta samman, för att en del av staten sedan skulle ansöka om medlemskap. Det skulle uppstå stor förvirring kring avtalstekniska frågor. Sannolikt skulle ett självständigt Skottland ändå vara tvunget att ansöka om medlemskap i EU och alla medlemsländers stöd skulle krävas för att få ansökan godkänd. Andra EU-länder som har utmaningar med separatistiska rörelser, exempelvis Spanien och Belgien, kunde tänkas motsätta sig ett medlemskap. Till slut skulle unionen ändå sannolikt godkänna Skottland som medlemsstat, i och med att landet bildats genom en fri och demokratisk folkomröstning.

Gränsbevakningen

Antagligen skulle det inte behövas några gränskontroller mellan Skottland och det som blev kvar av unionen. Ett liknande arrangemang är i kraft med Irland. De olika ländernas olika åsikter i migrationsfrågor kan ändå tänkas skapa problem. Försteministern Alex Salmond är för ökad invandring. Britterna befarar att invandrare skulle anlända till de brittiska öarna via ett mer invandringsliberalt Skottland, för att sedan ta sig vidare söderut.

Kärnvapnen

Salmonds parti, the Scottish National Party vill göra sig av med de kärnvapen som Storbritannien har placerat i Skottland. De kärnvapenbestyckade ubåtarna som finns i Faslane utanför Glasgow borde flyttas om Skottland blir självständigt. Den brittiska regeringen har ingen plan för hur en flytt av vapnen skulle skötas i praktiken. Enligt regeringen är hela tanken om en flytt både orealistisk och farlig.

Monarkin

Även om Skottland valde att bli självständigt, skulle landet inte bli en republik. Planen är att Skottland förblir en konstitutionell monarki och behåller drottning Elizabeth II som statschef.

Det är ändå sannolikt att det blir en ny folkomröstning om monarkin, i samband med att man arbetar ihop en grundlag för det nya Skottland. Det här alltså ifall skottarna röstar ja.

Läs också:
Europa fruktar en skotsk frihetssmitta
Skottland röstar om självständighet
Drottningen till skottarna: Överväg ert val noggrant

Läs också