Hoppa till huvudinnehåll

"Vi har vanskötts från London"

Vår reporter Dan Ekholm träffade väljare utanför en vallokal i Edinburgh, Skottland. Flera säger att de röstade ja i folkomröstningen om självständighet eftersom det är dags att skottarna själv får bestämma.

- Den här omröstningen visar att vi har brist på demokrati i Skotland. Oberoende vem vi röstar på får vi ändå det parlament som de väljer i söder. Ofta är vi inte av samma åsikt som de är. När det kommer till kritan är vi ändå ett helt annat land, vi är Skottland, konstaterar Susan.

Graham håller med. Han har inga höga tankar om politikerna i London.

- Vi har vanskötts från London de senaste 35 åren. Nu är det dags att vi får styra över vårt eget land, säger Graham.

Skottland är ju lite som Finland

Graham drar också paralleller till Finland.

- Finland är också ett litet land så du håller säkert med oss. Ni blev ju självständiga från Ryssland.

Robert är inne på samma spår.

- Det här är ett sätt för oss att bli fria på ett fredligt och enkelt sätt till skillnad från till exempel Finland som fick kämpa för att få och kunna behålla sin självständighet under förra seklet. Genom omröstningen kan vi enkelt bli självständiga.

Många tycker ändå att det är galenskap att tro att Skottland skulle klara sig ensam.

- Jag röstade nej för att Skottland ska fortsätta vara en del av Storbritannien och för att vi fortsättningsvis ska vara världens andra största donator av internationell hjälp, medlem i FN:s säkerhetsråd och för att vi ska vara ett land som har någon betydelse på världsarenan. Skottland skulle försvagas avsevärt om vi blev ett självständigt land, säger Stuart på väg ut från vallokalen.

Läs också Livligt valdeltagande i Skottland

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes