Hoppa till huvudinnehåll

Andelsbankerna i Östnyland slås ihop

Bild: Yle/ Bettina Aspfors östra nylands andelsbank

Östnylands andelsbank och Porvoon osuuspankki blir en enda bank i juli 2015. Banken får på finska namnet Itä-Uudenmaan osuuspankki och på svenska Östnylands andelsbank.

Avsikten med fusionen är att behålla en stark östnyländsk andelsbank också i framtiden, säger Porvoon osuuspankkis vd Mauri Molander. Molander understryker att fusionen görs med tanke på kundens nytta.

Den nuvarande personalen fortsätter. Det här är en garanti för betjäning på kundens modersmål också framöver, säger Molander.

Den enda som inte fortsätter i den nya bankens tjänst är Östnylands andelsbanks vd Arto Nurmi-Aro. Han avgår med pension om ett år. Porvoon osuuspankkis vd Mauri Molander blir vd för den nya banken.

Arto Nurmi-Aro.
Vd Arto Nurmi-Aro ska avgå med pension Arto Nurmi-Aro. Bild: Yle/Mårten Lampén nurmi-aro

Bankernas fullmäktigen ska fatta ett slutgiltigt beslut om fusionen i december. De båda bankernas styrelsen har redan undertecknat fusionsplanen. Nu ska Patent- och registerstyrelsen granska att fusionen görs på rätt sätt.

Det ena huvudkontoret stänger troligen

Både Östnylands andelsbank och Porvoon osuuspankki har sina huvudkontor i Borgå, den ena vid Krämartorget och den andra vid busstationen. Östnylands andelsbank har ett kontor i Söderkulla, ett i Nickby och ett i Lovisa.

I det här skedet fattas inga beslut om hur kontorsnätet ska se ut i den nya banken, det blir den nya styrelsens uppdrag. Mauri Molander medger att det finns press på att stänga det ena kontoret i Borgå då två andelsbanker har huvudkontor några hundra meter från varandra.

- Det här är en exceptionell situation, säger Molander.

Betjäning på det egna modersmålet

Den nya banken ska betjäna kunderna på sitt modersmål, säger Porvoon osuuspankkis vd Mauri Molander på flytande svenska.

Idag är 55 procent av Östnylands andelsbanks kunder svenskspråkiga. Ungefär tio procent av Porvoon osuuspankkis kunder har svenska som modersmål.

- Kunden kommer att hitta samma person bakom kassan också efter fusionen, säger Molander.

Långa anor

De båda bankerna har en lång historia. Föregångaren till Porvoon osuuspankki grundades i Viborg år 1912. Banken har haft sin nuvarande form sedan 1970.

Östnylands andelsbank är en sammanslagning av ungefär 25 lokala kassor i Östnyland. De första kassorna grundades år 1925. Östnylands andelsbank fick sin nuvarande form år 1995.

- Fusionen är en stor sak sett ur ett historiskt perspektiv, säger Molander.