Hoppa till huvudinnehåll

Urbanisering gör bostadsmarknaden alltmer tudelad

Bostadsbygge på Drumsö
Små bostäder på bra områden som Drumsö i Helsingfors är eftetraktade. Bostadsbygge på Drumsö Bild: YIT yit

På bostadsmarknaden ökar skillnaderna mellan mindre orter och de växande städerna. Det här enligt Finlands Hypoteksförening, som gjort en analys över bostadsmarknaden.

Det gäller att ha is i magen för den som nu planerar att köpa eller sälja sin bostad. Bostadsmarknaden drar dåligt, men priserna hålls fortsatt höga på små bostäder i eftertraktade områden. Det ekonomiska läget gör att bostadsmarknaden som helhet är osäker.

Svårt att klara av amorteringarna i stora städer

I Sverige är det många som bara betalar räntan på sitt bostadslån. Enligt Hypoteksföreningens analys kan vi vara på väg åt det svenska hållet. På de områden i Finland som har höga bostadspriser har många svårt att få pengarna att räcka till bostadslånets räntor och amorteringar.

- Om vi jämför med Sverige så ser marknaden annorlunda ut där. I Finland är utgångsläget att alla lån amorteras. I vissa fall kan det uppstå situationer att inkomsterna förändras kraftigt och då finns det behov att eventuellt diskutera om amorteringsfria perioder, säger bankdirektör Tom Lönnroth på Hypoteksföreningen.

I Hypoteksföreningens analys över bostadsmarknaden konstateras att det borde byggas fler bostäder till ett vettigt pris i de stora städerna - för att minska på trycket.

En allt större skillnad på bostadslånens marginaler

I huvudstadsregionen och Tammerfors går det att få bostadslån med en marginal som börjar med en nolla. Situationen är en annan på de orter där sysselsättningsutsikterna är negativa.

När bankerna beviljar lån ser de på kundens arbetsförhållande och betalningsförmåga, men bostadens värde påverkar också hurudana lånevillkor det går att få.

- En allt kraftigare differentiering har skett i marginalerna, fördelningen har blivit bredare under senare tider, säger Tom Lönnroth på Hypoteksföreningen.

Läs också:Bankbarometer: Folk försiktigare med bostadslån

Läs också