Hoppa till huvudinnehåll

Därför strejkar JHL

Fackförbundet JHL:s logo.
Fackförbundet JHL:s logo. Bild: Yle jhl

De offentligt anställdas fackförbund JHL varnar för vad en bolagisering av affärsverket Palmia skulle leda till.

Enligt det förslag som Helsingfors stad har berett så ska affärsverket Palmias fastighetsservice, städverksamhet och säkerhetstjänster samt personalmatsalar göras om till aktiebolag i stadens ägo. De storkök som producerar mat till daghem, skolor och seniorboenden, liksom telefontjänsterna skulle kvarstå i affärsverket.

De offentligt anställdas fackförbund JHL motsätter sig den planerade bolagiseringen och protesterar genom att de som är anställda av staden lägger ner arbetet på tisdag.

- Varför ska man reparera något som inte är sönder? Palmia fungerar bra och hämtar in vinst till staden, motiverar JHL:s regionchef i huvudstadsregionen Rune Takamaa.

Enligt Takamaa skulle en bolagisering leda till att Palmia-anställdas inkomster sjunker då de efter en övergångsperiod byter till servicebranschen PAM:s kollektivavtal. Han hänvisar till stadens uträkningar om kostnadsnivåerna för JHL:s och PAM:s avtal.

- De har räknat ut att kostnadsverkan är 84 procent med det nya avtalet, jämfört med 100 procent idag. Man kan säga att Palmia-anställdas euro skulle vara 84 cent efter en bolagisering.

Enligt JHL har bolagiseringen av Palmia felaktigt framställts som ett tvång då lagstiftning om konkurrensneutralitet träder i kraft vid årsskiftet.

- Det enda som är direkt på marknaden är personalmatsalar på tre ställen: Kommunhuset, Statistikcentralen och Stadshuset. De har också andra än stadens anställda som kunder och till den delen måste något göras. Men nu har man sagt att även andra verksamheter måste bolagiseras, och det stämmer inte, säger Takamaa.

Takamaa lyfter fram det nuvarande affärsverkets fördelar med tanke på öppenhet, demokratiskt inflytande och närhet till kunderna. Han befarar att ett bolagiserade Palmias verksamhetsställen konkurrensutsätts, och att internationella storföretag tar över dem en efter en.

- Det är service från helsingforsare till helsingforsare. Varför ska man ge det till marknaden och till internationella firmor som för bort skattepengar från Helsingfors? frågar sig Rune Takamaa på JHL.