Hoppa till huvudinnehåll

Niinistö oroad för de ryska ursprungsfolken

Sauli Niinistö under FN:s kongress för ursprungsfolk.
På onsdagen håller Sauli Niinistö tal under FN:s generalförsamling. Sauli Niinistö under FN:s kongress för ursprungsfolk. Bild: AFP / Lehtikuva förenta nationerna

Finlands president Sauli Niinistö höll på måndagen ett tal i samband med FN:s kongress för ursprungsfolk. Niinistö uttryckte bland annat sin oro för de ryska ursprungsfolken.

– Att ursprungsfolken deltar i konferensen och dess förberedelser gör att evenemanget är oerhört viktigt för oss alla. Det förstärker vårt engagemang för FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Niinistö lyfte fram situationen för de ryska ursprungsfolken. Enligt honom är konferensen ett viktigt steg mot att förverkliga de rekommendationer man kom överens om för ett år sedan i Alta.

– Ursprungsfolken borde ha rätt att delta i beredningen av de ärenden som berör dem i FN. Därför är vi oroade över försöken att förhindra ryska representanter för ursprungsfolken att delta i konferensen, sade Niiinistö vilket publiken belönade med spontana applåder.

Enligt de senaste uppgifterna är Valentina Sovkina, ordförande för samerna på Kolahalvön, nu på väg till USA. I lördags hindrade den ryska polisen henne från att åka till New York.

Enligt Niinistö är det angeläget att ursprungsfolken får delta i det nationella beslutsfattandet.

– Förfarandet varierar från land till land, men målet är att vi i god anda når samförstånd. I Finland ålägger lagen myndigheter att samarbeta med representanter för sametinget. Finlands regering har på sistone jobbat med sametinget för att vidga förutsättningarna för det samarbetet.

"Också FN bör höra ursprungsfolkens röst"

Under slutet av sitt tal behandlade Niinistö Finlands roll på det arktiska området.

– De nordiska länderna har långa traditioner av samarbete med den samiska och grönländska förvaltningen. Ett gränsöverskridande samarbete är viktigt för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Vi samarbetar till exempel i frågor som berör naturens mångfald.

– Ett samarbete mellan olika intressenter medför utmaningar. De bästa resultaten når man via en öppen dialog mellan alla parter. Därför bör också FN höra ursprungsfolkens röst, sade Niinistö.

Sauli Niinistös tal på engelska

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes