Hoppa till huvudinnehåll

Prästkulla daghem kan stänga

Leksaksbilar och leksaker
Leksaksbilar och leksaker Bild: Yle/Malin Ekholm byggklossar

Barnen från Prästkulla daghem kunde få plats i det nya daghemmet som byggs i Tenala kyrkby. Bildningsnämnden i Raseborg diskuterar daghemsfrågan på tisdag.

Just nu finns det 17 barn i Prästkulla daghem, men antalet barn i Prästkullaområdet ser ut att minska under de kommande åren. Prästkulla skola stängde år 2010.

Raseborgs stad hyr fastigheten som inte är byggd med tanke på daghemsverksamhet.

Sydspetsens miljöhälsa har uppmanat staden att se till att det finns en städskrubb och ändamålsenliga rum för personalen. Dessutom borde staden utreda om ventilationen är tillräcklig.

Staden bygger för tillfället ett nytt daghem med tre avdelningar i Tenala kyrkby. Daghemmet ska vara klart att tas i bruk i augusti 2015.

Gruppfamiljedaghemmet Trollebo och den tillfälliga barackavdelningen Lönneberga ska enligt planerna flytta in i två av de tre avdelningarna. Den tredje avdelningen ska ta emot barn från familjedagvården eftersom antalet familjedagvårdare minskar.

För att garantera att platserna räcker till om Prästkullabarnen placeras i det nya daghemmet i Tenala kunde gruppfamiljedaghemmet Trollebo under en övergångstid fortsätta i nuvarande lokaler, föreslår dagvårdschef Märta Wikström i sin beredning.

Raseborgs bildningsnämnd för på tisdag (23.9) en remissdebatt om hur dagvården i Tenalaområdet ska organiseras i framtiden.

Filip Björklöf (SFP) är ordöfrande för bildningsnämnden och han säger till Yle Västnyland efter mötet att det måste finnas motiveringar till en stängning av Prästkulla daghem.

- Det finns inte ännu. Ärendet kommer eventuellt upp på nästa möte.

Artikeln uppdaterades efter mötet med Filip Björklöfs kommentar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland