Hoppa till huvudinnehåll

Dags att pruta i Larsmo

Ulf Stenman.
Arkivbild. Ulf Stenman vid Larsmo kommungård. Ulf Stenman. Bild: Yle/ Luzilla Backa ulf stenman

Vi måste se över vårt sätt att leva, anser kommunstyrelsens ordförande Ulf Stenman i Larsmo. Enligt Stenman kan man inte fortsätta diskutera subjektiva rättigheter, utan i stället prata om våra objektiva skyldigheter.

- Individen måste ta ett större ansvar.

Det gäller inte bara barndagvård och äldreomsorg, det gäller allt, säger Stenman. Kommunen som den ser ut i dag har vi inte råd med om man ska tro Stenman.

Kommunfusion räddningen?

Om någon tror att vi kan fortsätta som hittills med små besparingar i kommunerna, tror de fel, säger Stenman. Det behövs strukturella förändringar, men någon fusion av de sex kommunerna i Jakobstadsregionen tror han inte blir av. Därmed inte sagt att utredningen inte skulle föra något positivt med sig.

- Efter utredningen är det sannolikt att kommunerna kommer att vara betydligt närmare varandra än i dag.

Stenman säger han är för sin del beredd att ta in utomstående utredare som kan granska läget enbart Larsmo.

I Jakobstadsregionens kommuner har man sagt att man utreder ingenting, någonting eller allting. Tre förslag läggs på bordet och enligt Stenman blir det spännande att se hur fullmäktigeförsamlingarna tar emot utredningen.

Ekonomin avgör framtiden

Problemet i Larsmo är att kommunen de närmaste åren tappar cirka 1,2 miljoner i statsandelar. Hur man ska fylla tomrummet är inte löst. Höjer man skattesatsen når man en bit på vägen. Marginal finns eftersom skatteuttaget i dag motsvarar landets genomsnitt.

Hjälp på vägen är också en stadig befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och ökade skatteintäkter. Lägg till att det finns åtskilliga miljoner i ackumulerade överskott. Tillsvidare klarar sig kommunen alltså, men man befarar att problemen ökar på några års sikt. Nu är frågan om det finns en vilja i Larsmo att ensam gå samman med Jakobstad eftersom hans politikerkolleger i Pedersöre och Nykarleby avvisat en fusion. Den frågan vill Stenman inte besvara.

Odemokratisk reform

Efter bra många års utredningar kastades hela social- och hälsovårdsreformen överbord och över en helg kom regeringen överens med oppositionen om fem miljondistrikt. Larsmo hamnade i Åbodistriktet med över 60 kommuner.
Det blev inte bra, menar Stenman. Var finns det demokratiska i ett samkommunfullmäktige som ska beakta så många kommuners social- och hälsovård och specialsjukvård, undrar Stenman.

- Direktval typ landstinget i Sverige är då mera rimligt och ger möjlighet att påverka.

Ändå tror Stenman, precis som med kommunerna, att det finns stordriftsfördelar att vinna i vården.

- Hade man varir riktigt radikal hade man kapat bort ett mellanled, alltså sjukvårdsdistriktet i Vasa. Det hade visat vad man vill, säger Stenman.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten