Hoppa till huvudinnehåll

Det mentala avståndet till skärgården oroar

Utsikten från tornet var fantastisk.
Avståndet till service kan vara långt i skärgården. Utsikten från tornet var fantastisk. Bild: Yle / Camilla Fagerholm x3måland2

Hur goda möjligheter upplever skärgårdsborna att de har då det gäller att få offentlig service? Hur kunde man förbättra äldrevården, hälsovården och skolundervisningen i skärgården?

Medborgarorganisationen Finlands öar - Suomen saaret (Föss) kartlade läget på öar i den åboländska skärgården som saknar fast vägförbindelse. Julia Ajanko besökte God morgon Åboland studion på tisdag morgon.

- Vi började planera för två år sedan. Skärgårdslagen kan man säga är grunden till projektet, där konstateras att kommunen bör erbjuda service också i skärgården, till ett rimligt pris". Sen är det ju öppet för tolkning vad rimligt innebär. Men de flesta vet ju att servicen i glesbygden och skärgården tenderar att försämras.

- Det som kom tydligt fram var den stora oron för att servicen flyttat längre bort. Också avståndet till beslutfattarna har blivit längre. Man känner helt enkelt inte de människor som fattar besluten i kommunen. Och samtidigt är det så att de som fattar besluten känner inte heller till omständigheterna i skärgården tillräckligt väl. Beslutsfattandet har flyttat längre bort.

Julia Ajanko
Julia Ajanko Julia Ajanko Bild: Yle/Nina Bergman suomen saaret

Hur borde man ordna fungerande service?

- Vi har ett exempel från Nyland där byar anställer långtidsarbetslösa. Det projektet fungerar som så att byborna betalar en del för någon tjänst, t.ex. städning eller något slags underhållsarbete, som inte erbjuds av privata aktörer på ön. Myndigheten, till exempel Närings-, trafik-, och miljöcentralen står för den resterande kostnaden.

- Tjänsterna kunde överlag vara mer flexibla. En hälsovårdare kunde åka ut till öarna med jämna mellanrum och träffa de äldre och erbjuda olika hälsovårdstjänster, samtidigt som de bekantar sig med behoven och levnadsförhållandena. Det skulle skapa en mer personlig kontakt mellan äldre och hälsovården.

Samma flexibilitet kunde vara viktigt inom undervisningen.

- Barnfamiljerna lyfter fram oron för byskolorna då de stängs. Mindre skolor skulle ha större möjligheter att erbjuda mer flexibla lösningar i skolundervisningen. Kanske barnen kunde stanna hemma i bland och göra vissa uppgifter på distans, så att man inte behöver åka till skolan varje dag.

Sommarstugan lockar året om men myndigheterna säger nej
Svårt med hobbyer som skärgårdsbo

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland