Hoppa till huvudinnehåll

Hög sjukfrånvaro överskrider budget i Vasa

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
Den höga sjukfrånvaron bland personalen vid Vasas hem- och anstaltsvård har lett till en överskridning i årets budget. Arkivbild. En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor. Bild: Yle vård (skötsel),vårdplatser,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,Sjuksköterska,sjukdom (tillstånd)

1,8 miljoner euro. Så mycket överskrider social- och hälsovården i Vasa årets budget. Hög sjukfrånvaro är en av orsakerna.

Det här visar en mellanrapport daterad 31.7.

- Det kan hända saker ännu, vi vet inte hur det ser ut med augusti och september och hur det går resten av året, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) i Vasa.

Öhman framhåller ändå att det här är en bra siffra. Inför 2014 tvingades nämnden skära ner årsbudgeten med tre miljoner euro efter ett beslut från stadsfullmäktige.

- Att vi bara gått över med 1,8 miljoner kan ses som en bra sak.

Hög sjukfrånvaro kostar

Bland det som bidrar till överskridningen finns en hög sjukfrånvaro inom hem- och anstaltsvården. Personalen inom hem- och anstaltsvården är sjuka i snitt 24 dagar per år.

Från och med den första oktober överförs kvälls- och helgjouren till Vasa sjukvårdsdistrikt. En förändring som enligt Öhman, varken kommer att leda till en inbesparing eller en kostnadsökning.

- Vi antecknar det här till kännedom nu. Vi får se hur det ser ut i årets slut om vi måste äska om mer pengar då.

Redan nu äskar social- och hälsovårdsnämnden om mer pengar till nästa års budget. Fullmäktige vill att nämnden skär ner sin budget för 2015 och ger en ram som är 3,5 miljoner mindre än årets budget. Nämnden anser att det är 4,8 miljoner euro.

Läs också:

Nästan fem miljoner för lite för social och hälsovård i Vasa
Sjukfrånvaron bland personalen i Vasa oroar

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten