Hoppa till huvudinnehåll

Kina avgörande för klimatförändringarna

Tung smog över Peking
Tung smog över Peking Tung smog över Peking Bild: EPA/DIEGO AZUBEL Kina,flagga,Peking,Smog,Luftföroreningar,luftkvalitet

Statistiken är skrämmande. Kina släpper nu ut mer växthusgaser än EU-länderna och USA sammanlagt. I år är de kinesiska utsläppen för första gången större än EU-ländernas också räknat per invånare. Dessutom fortsätter utsläppen av gaserna ständigt att öka - och snabbt.

Den holländska experten Jos Olivier säger att Kina är unikt såtillvida att landets ekonomi utvecklas i rasande takt samtidigt som det är beroende av kol. Kina förbrukar klart mer kol än något annat land och kolkraftverken producerar hela 70 procent av all energi.

Kolkraftverken står också för största delen av Kinas utsläpp av växthusgaser.

Bara de nyare av dem är försedda med effektiva reningsfilter.

Rekordartad satsning

För att minska på kolförbrukningen satsar regeringen aldrig förr skådade resurser på att utveckla alternativa energikällor. Kina producerar mest vindkraft i världen och landet är också den ledande tillverkaren av solpaneler.

Fler och fler nya vattenkraftverk uppförs i floderna. De flesta av de största och mest omstridda dammarna finns nuförtiden i Kina.

Dessutom väntas Kina producera mest kärnkraft i världen redan år 2020. För närvarande är drygt tjugo reaktorer i bruk, 30 konstrueras som bäst och planer på att uppföra tiotals andra väntar på att bli godkända.

Väst delaktigt

- Väst har exporterat sitt kolspår till Kina med katastrofala följder för klimatet i framtiden, konstaterar Li Yan som arbetar för Greenpeace.

Li hänvisar till de oräkneliga fabrikerna som västerländska bolag har grundat i Kina under de tre senaste decennierna. De både förorenar och är stora energiförbrukare.

Också regeringen använder det här som ett försvar för sin vägran att underteckna bindande avtal om minskningar av utsläppen av växthusgaser. Dessutom vet regeringen att det är omöjligt att hålla sådana avtal.

Trots de enorma satsningarna på förnybar energi väntas kolets andel av energiproduktionen nämligen ha minskat med bara några procentenheter år 2025. Själva förbrukningen av kol fortsätter att öka och det samma gäller för utsläppen av växthusgaser.

Björn Ådahl, Hongkong

Läs också