Hoppa till huvudinnehåll

Seniorkort kan ge gratis busstur i Vasa

buss
Seniorkortet skulle berättiga invånare över 65 gratis bussturer i Vasa. buss Bild: Yle/Amanda Bieber vasa busstrafik

Ett seniorkort som berättigar till gratis bussturer, simhallsbesök och användningen av stadens motionssalar kan bli verklighet i Vasa. Men helt gratis blir seniorkortet ändå inte.

Seniorkortet är ett förslag av Vasas äldreråd. Enligt förslaget skulle de berättigade till kortet vara Vasabor som är 68 år eller äldre och kortet skulle vara gratis. Social- och hälsovårdsnämnden stöder seniorkortet men inte på samma vilkor som förslaget.

- Vi stöder seniorkortet och ser att det har lyckats i andra städer. Men precis som i andra städer vill vi lägga en årsavgift för det, samtidigt vill vi också sänka åldern till 65, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) i Vasa.

Vad årsavgiften för seniorkortet skulle bli är inte fastslaget. I nämndens föredragningslista nämns en summa på omkring 50-60 euro i året.

I dagsläget är besök till Seniocentrets ledda verksamhet i motionssalar gratis men så ser inte framtiden ut. Att den ledda träningen är gratis begränsar privata motionssalar för seniorer, anser social- och hälsovårdsnämnden. Det finns ännu inget beslut på att börja ta betalt för det som nu är gratis.

Inrättandet av ett seniorkort går nu vidare till stadsstyrelsen med social- och hälsovårdsnämndens fulla stöd.

Läs också