Hoppa till huvudinnehåll

"Svenska i ettan försämrar inte kunskaperna i engelska"

Svensk grammatikbok
Det blir livlig språkdiskussion i bildningsnämnden, tror tjänstemännen. Svensk grammatikbok Bild: Yle pakkoruotsi

Svenskundervisning från årskurs ett i finskspråkiga skolor försämrar inte kunskaperna i engelska, betonar bildningsdirektör Robert Nyman och undervisningschef Jukka Hautaviita i Raseborg.

Bildningsnämnden ska i kväll (23.9) ta ställning till om Raseborgsbarnen ska börja läsa det andra inhemska språket redan från årskurs ett.

Bildningsdirektör Robert Nyman och Jukka Hautaviita som är undervisningschef för de finska skolorna lyfter särskilt fram att svenska inte automatiskt betyder sämre kunskaper i engelska.

Vi har positiva erfarenheter från svenskundervisning i årskurs ett i Hakarinteen koulu, säger Nyman.

– Det här försämrar ju inte engelskans ställning över huvud taget, tvärtom. Det kommer att berika språkkunskaperna för alla elever. Vi har i Hakarinteen koulu årligen gjort ett test som man kan jämföra med nationella värden. Eleverna i Hakarinne har varje år klarat sig ordentligt över medeltalet i hela landet. Då har de eleverna haft 13 timmar engelskundervisning då de flesta elever i Finland har 16 timmar.

Förslaget är demokratiskt, diskussionen blir livlig

En enkät som skickats ut till föräldrar, lärare och elever visar att majoriteten av de tillfrågade föredrar att eleverna läser det andra inhemska språket redan i ettan.

Nyman tror att diskussionerna på bildningsnämndens möte ikväll kommer att vara saklig men livlig. Jukka Hautaviita understryker vikten i att folkets röst ska bli hörd.

– Det jag vill som demokratiförespråkare är att "kansan ääni" (folkets röst) ska synas och höras. Styrgruppens förslag har majoriteten bakom sig.

Många finskspråkiga vill ha engelska före finska i skolorna

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland