Hoppa till huvudinnehåll

"Vi äter och sitter oss till döds"

Kebab är populär snabbmat
Kebab är populär snabbmat Kebab är populär snabbmat Bild: Yle/Jesper Alm kebab

Svenskarna är friska 14 år längre än finländarna. Det här framgår av uppgifter från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Finlands tunga krigserfarenheter belastar fortfarande folkhälsan, men det stora hotet mot folkhälsan är våra matvanor. Vi äter och sitter oss helt enkelt till döds.

Hittills har vi blivit äldre och äldre för varje generation, men trenden kan nu vända.

- Vi vet faktiskt inte om våra barn lever längre än vi, konstaterar Päivi Metsäniemi som är överläkare inom den privata sektorn. Vikt och fysisk inaktivitet hotar vår hälsa i dag.

Sverige bättre på förebyggande hälsovård

Enligt statistiken från Eurostat är svenskarna friska 14 år längre än finländarna. Den finländska mannen kan förvänta sig dryga 57 friska år, medan den finländska kvinnan får nöja sig med dryga 56. Det här ska jämföras med svenskarna som oavsett kön kan förvänta sig att vara friska fram till sin 71-års dag.

- Det kan hända att hälsoservicen inte har varit lika bra i Finland som i Sverige, säger Metsäniemi. Kroniska sjukdomar har långa sjukdomsförlopp och det handlar om årtionden av utveckling. Det finns antagligen något som Sverige gör bättre i sitt förebyggande arbete.

"Männen sämre på att söka vård"

Männen är enligt Eurostats statistik lite friskare än kvinnorna, men mera kortlivade.

- Kvinnor lever längre och hinner vara sjuka längre, konstaterar överläkaren Metsäniemi. Kvinnor har lite högre sjukfrånvaro än män, men männen får allvarligare sjukdomar än kvinnor. Männen får hjärtsjukdomar och hjärtinfarkter och dör i dem, medan kvinnorna lever med sina sjukdomar.

Finländaren Sakari Suominen som är professor i folkhälsovetenskap i Göteborg håller inte med. Det att männen skulle vara friskare handlar om en statistisk synvilla.

- Männen lider av svårare sjukdomar och dör tidigare, komprimerar Suominen. Männen är också sämre på att söka sig till vård.

Rumänskorna friskare än finländskorna

Lite överraskande är rumänerna friska högre upp i åldern än finländarna. Både de rumänska männen och kvinnorna kan räkna med knappa 58 friska år enligt Eurostats statistik. De rumänska kvinnorna får till och med vara friska aningen längre än de rumänska männen. Det här förvånar de finländska läkarna.

- Kanske är rumänskorna slankare än finländskorna? funderar överläkaren Päivi Metsäniemi.

Sparivern är en riskfaktor

Båda läkarna höjer nu ett varnande finger för att spara i det förebyggande hälsoarbetet.

- Om vi sparar på fel ställen kommer vi aldrig att nå Sveriges nivå, säger Metsäniemi. Det är enkelt att spara i det förebyggande arbetet eftersom det inte handlar om folk som behöver vård just nu. Till exempel diabetesrisken måste följas med varje år om patienten har en förhöjd risk för diabetes. Annars kan patienten få diabetes och många följdsjukdomar.

- Det viktiga är att man kommer överens med patienten om hur den ska leva för att minska på riskerna för kroniska sjukdomar eller vårda sig så bra som möjligt, säger överläkaren Metsäniemi. Det är viktigt att patienten har en egen skötare eller läkare som känner patienten sedan länge och vet vart den är på väg.

- Med kortsiktigt sparande kan beslutsfattarna skapa stora problem som ger större utgifter i framtiden, konstaterar professor Sakari Suominen.

Eurostat är EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för medlemsstaterna och samlar in statistik från de nationella statistikmyndigheterna. Eurostat är beläget i Luxemburg.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes