Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm och NTM-centralen överens

Skyvlad skogsmark
Korsholm och NTM-centralen har kommit överens om Fågelbergets utvidgning. Skyvlad skogsmark Bild: Yle/Roy Fogde kalhugget

Tvisten om Fågelberget i Korsholm ser ut att lösas. Korsholms planläggning och NTM-centralen har kommit överens om en kompromiss.

Det här berättar planläggningschef Barbara Påfs. Enligt Påfs påverkas varken tomtstorleken eller tomternas antal på det planerade området.

Korsholm planerar ett trettiotal nya tomter på företagsområdet Fågelberget.

Planläggningen och NTM-centralen gjorde ett terrängbesök den 8 september och ett arbetsmöte den 18 september där man diskuterade sig fram till en lösning på konflikten.

- Vi måste göra vissa justeringar i planen för att trygga flygekorrens habitat. Det rör sig om områden där träd inte ska få fällas. Största delen av de här områdena är redan skyddsgrönområden, säger Påfs.

Korridoren för flygekorrarna som redan tidigare planerats in är okej som sådan men den räcker inte till i dagsläget. Trädbeståndet anses vara för ungt.

Påfs säger att hon hade kontakt med NTM-centralen senast igår, tisdag, och hon tolkar det som att båda parterna är överens om arrangemangen.

Nu ska det justerade förslaget först tas upp i samhällsbyggnadsnämnden den 9 oktober. Förhoppningen är att det justerade förslaget ska hinna gå igenom alla nödvändiga instanser före årsskiftet.

Läs också: Tvisten mellan Korsholm och NTM-centralen fortsätter