Hoppa till huvudinnehåll

Niinistö risade säkerhetsrådet

President Sauli Niinistö kritiserade FN:s säkerhetsråd i samband med sitt tal under FN:s generalförsamling.

Niinistö anser att säkerhetsrådet inte har uppfyllt sitt ansvar i samband med kriserna i Syrien och Ukraina.

- De värderingar som FN baserar sig på har kränkts. Detta borde oroa oss alla. Ett internationellt system som baserar sig på regler är en förutsättning för fred och säkerhet. Om vi låter bli att skydda systemet kommer det inte längre att skydda oss.

- Vi måste reformera säkerhetsrådet. Finland stöder strävandena att begränsa vetorätten, sade Niinistö.

Niinistö kritiserade Rysslands hantering av krisen i Ukraina

Generalförsamlingen antog på onsdagen en resolution om Ukrainas territoriella integritet med klar majoritet. Niinistö hade emellertid hoppats på en tydligare markering.

- Generalförsamlingen borde ha fördömt Rysslands aktioner starkare och kartlagt en väg mot att stoppa våldsamheterna samt återställa freden. Då en medlemsstats territoriella integritet kränks och den genom en illegal annektering tappar kontrollen över en del av sitt område borde den staten kunna vända sig till Förenta Nationerna för rättvisa.

- Läget i Ukraina lugnar inte ner sig utan aktiva åtgärder av Ryssland. Ryssland borde kontrollera sina gränser och förhindra flödet av vapen och krigare. Det skulle stabilisera läget i östra Europa.

"Vi får inte överge det syriska folket"

Niinistö uttryckte också sin oro över att hälften av det syriska folket har varit tvunget att lämna sina hem. Precis som i fallet med Ukraina betonade han att krisen i Syrien endast kan lösas med politiska medel.

- Kriget i Syrien har påverkat säkerheten i hela regionen. Den geografiska expansionen av Islamiska Staten är en biprodukt av konflikten. Krisen har seriösa konsekvenser på såväl det lokala, regionala som det internationella planet.

- Vi måste tackla dessa utmaningar med hjälp av ett brett internationellt samarbete. Finland är redo att bidra till dessa gemensamma förbindelser.

Niinistö uppmanade till samarbete

President Niinistö lyfte också upp klimatförändringen och eskaleringen av ebolafall. Han påpekade att också dylika frågor ska lösas med hjälp av samarbete mellan nationer.

- Mellanstatliga förhandlingar om vad som händer efter 2015 kommer att inledas snart. Vi borde sträva efter ett globalt engagemang för att uppfylla mänsklighetens och planetens behov. Vi måste göra det för våra barn och barnbarns skull.

Under slutet av sitt tal återkopplade Niinistö ännu till de bistra internationella relationerna.

- Min analys är inte en ursäkt för inaktivitet, utan ett upprop för att fördubbla de politiska åtgärderna. Vi måste agera resolut och vi måste agera nu.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes