Hoppa till huvudinnehåll

Nytt hus senaste förslaget för ambulansen i Ingå

Bår inuti ambulansen.
Bår inuti ambulansen. Bild: Yle/Fia Doepel bår

Frågan om var ambulansen i Ingå ska placeras från och med januari tar en ny vändning. Nu föreslås personalen och ambulansen få en stuga utanför brandstationen i kyrkbyn.

Västra Nylands räddningsverk tar över den prehospitala verksamheten från och med januari 2015. Kommunen planerar nu var ambulansen och personalen ska finnas vid årsskiftet.

Förslaget inför samhällstekniska nämndens möte (23.9) var att bereda plats för ambulansen och personalen på brandstationen.

Det här förslaget förkastades av samhällstekniska nämnden efter omröstning.

Sakari Koskenpalo (Saml) föreslog att ambulansjouren får en stuga utanför brandstationen. Det förslaget vann med 4-2. De som röstade för Koskenpalos förslag var Sara Moilanen (Saml), Karl Åberg (SFP) och Tapani Koivula (SDP) som ersatte Esko Juvonen.

Ordföranden Peter Siggberg (SFP) röstade mot Koskenpalos förslag och det gjorde också Fredrika Nybergs ersättare Monica Brunberg (SFP). Ingrid Träskman jävade sig.

Hinner Ingå bygga ny stuga?

Peter Siggberg förklarar varför det kom ett nytt förslag på mötet.

- Man var emot att det byggs i brandstationen eftersom det kan finnas en risk för fuktskador. Men det finns inga mätningar som visar det.

Lokaler för ambulanserna

  • Västra Nylands räddningsverk tar över ambulansverksamheten i Ingå, Hangö och Raseborg 1.1.2015.
  • I Karis kan ambulansen flytta in med räddningsverket i de tillfälliga lokalerna på Kolaregatan. Räddningsverket kan hyra mera rum av nuvarande hyresvärd i väntan på att den nya brandstationen i Tallmo blir färdig.
  • I Ekenäs och Hangö är det inget problem att flytta in ambulanserna på brandstationerna eftersom de från början är planerade för att också inhysa ambulans.
  • I Ingå måste ambulansen få en ny plats. De alternativ som hittills har varit aktuella är att flytta in med Ingå FBK i samma byggnad eller att bygga ett skilt hus invid för ambulansen.

Källa: fastighetschef Erja Koponen vid Västra Nylands räddningsverk


Peter Siggberg säger att han anmäler avvikande åsikt.

- Beredningen var bra och vi skulle ha fått en bestående renovering av brandstationen. Det finns en risk att det här beslutet äventyrar vår ambulansjour i Ingå då det kommer att dra ut på tiden innan beslutet kan verkställas. Det var ett olyckligt beslut.

Siggberg menar att det är bygglovet som kommer att göra att det dröjer innan det finns en plats för ambulansen och personalen.

Det här beslutet förs nu vidare till kommunstyrelsen.

Kommundirektören överväger andra lösningar

Jarl Boström, kommundirektör i Ingå, understryker också för sin del att sista ordet i frågan ännu inte har sagts.

Men om beslutet om en nybyggnad står kvar så måste kommunen se över också andra billigare lösningar.

- Det kan finnas ekonomiskt mera vettiga lösningar både för ambulansen och för kommunen.

Ett tredje alternativ är att flytta ambulansen till någon annan plats i kommunen där det finns ledig plats. Boström nämner serviceboendet Lönneberga i centrum som ett alternativ.

- Ambulansen besöker ofta Lönneberga så där kan finnas synergier.

Räddningsverket vill ha fungerande lokaler

Räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki vid Västra Nylands räddningsverk skriver i ett utlåtande till kommunen att räddningsverket inte direkt tar ställning för någotdera alternativet; det finns nackdelar och fördelar med bägge lösningar.

Det blir billigare att flytta in med FBK än att det byggs nytt. Även om det till pappers är Västra Nylands räddningsverk eller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som betalar hyran så är det i förlängningen invånarna i Ingå som står för notan via sina skatter.

Båda lösningarna fungerar lika bra praktiskt.

Ifall det framkommer fuktskador i nuvarande lokaler efter att räddningsverket har flyttat in så kommer räddningsverket inte att betala för saneringen. Räddningsverket betalar inte för två renoveringar av samma lokaler.

På sikt kanske Ingå också måste få ordinarie brandmän ifall terminalen för flytande gas, LNG, blir av i kommunen. Då kan det bli trångt i stationen.

Men eftersom nuvarande ambulansavtal bara gäller i tre år så är det inget som påverkar besluten just nu.

Huvudsaken är att man får tillstånd en fungerande lösning snabbt, skriver Ihamäki i ett utlåtande till kommunen.

Till Yle Västnyland säger räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki att han nog kan tänka sig ett tredje alternativ för ambulansen. Det viktiga är att lokalerna ligger centralt, att det finns en varm plats för ambulansen och att personalen har ordentliga rum för både för kvinnor och för män.

Omdisponering av pengar

Samhällstekniska nämnden vill också omdisponera ett anslag för att få pengar till nyinvesteringar i samband med att räddningsverket tar över ambulansverksamheten.

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att 30 000 euro överförs från investeringsanslaget för Kyrkfjärdens skola till brandstationen.

Texten korrigerades 26.9 med uppgiften om att Ingrid Träskman var jävig och att Monica Brunberg var ersättare för Fredrika Nyberg. Det stod felaktigt att Monica Brunberg var Ingrid Träskmans ersättare.