Hoppa till huvudinnehåll

Statliga pris för informationsspridning

Jan Kåhre, Nora Kitinmäki, pristagare för informationsspridning.
Jan Kåhre och Nora Kitinmäki får statligt informationspris för "Detta är en bok". Jan Kåhre, Nora Kitinmäki, pristagare för informationsspridning. Bild: Wikipedia och Nora Kitinmäki. statspriserna för informationsspridning

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru överräckte statspriserna för informationsspridning på onsdagen 24.9. Priset för livsverk gick till professor emeritus Heikki Ylikangas för betydande informationsspridningsarbete inom historia.

Statens pris för informationsspridning beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst eller teknologi som bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och som gett impulser till samhällsdebatt. Priset för livsverk är värt 20 000 euro och övriga 15 000.

- Vetenskaplig litteratur och övrig informationsspridning ger idéer och grund inte bara för informationsspridning och media, utan också för konst och kultur, till och med för underhållning. Informationen ger kraft att fatta egna beslut i livet och erbjuder infallsvinklar till bred samhällelig reflektion, sade minister Kiuru vid prisutdelningstillfället.

Sex pris beviljades för exemplarisk informationsspridning:

- Professor Tapio Markkanen, professor Heikki Oja och professor Per-Edvin Persson för grundandet av Vetenskapscentrum Heureka och etablering av centret som en nationell institution och ett betydande vetenskapscenter i internationell jämförelse

- Redaktör Pasi Heikura, redaktör Kaisa Pulakka och producent Pertti Ylikojola för radioprogrammet Aristoteleen kantapää.

- Forskare, doktor i samhällsvetenskaper Johanna Hurtig för verket Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta

Johanna Hurtig
Johanna Hurtig är docent i samhällsvetenskap och forskare vid Helsingfors Universitet Johanna Hurtig Bild: Lehtikuva johanna hurtig

Hurtig har granskat det våld som barn utsätts för i religiösa samfund. Hurtig har intervjuat hundratals personer som utsattes för både sexuellt och psykiskt våld, och som nu i vuxen ålder berättar om sina barndomsminnen.

- Jag har själv flera gånger blivit rörd till tårar då jag fick höra deras berättelser, säger Hurtig som själv har en laestadiansk bakgund.

Endel gammellaestadianer har fortfarande lika lätt att förlåta pedofili som andra synder som vi begår, säger hon.

- Professor Eero Hyvönen för utveckling av den finländska semantiska webben

Omslag till Detta är en bok, För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker,
Omslag till Detta är en bok, För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker, Omslag till Detta är en bok, För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker, Bild: PQR förlag. för smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker
- Ingenjör, forskare Jan Kåhre och illustratör Nora Kitinmäki för verket Detta är en bok! För smarta barn som vill veta mer än pappa om böcker

- Biolog Mervi Laaksonen för verket Susi.

- Journalisten Sami Sillanpää för verket Kiinalainen rakkaustarina. Kahden toisinajattelijan elämä salaisen poliisin varjossa

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar statens pris för informationsspridning på förslag av Delegationen för informationsspridning. Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Prismotiveringar kan man läsa på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje