Hoppa till huvudinnehåll

Storskraken minskar i antal

Bild: Yle/Nina Bergman storskrake med ungar

Det är den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) som står för klassificeringenav olika orter. Klassen nära hotad följer efter livskraftig så än så länge är det ingen akut fara för storskraken men utvecklingen kan inge oro.

Ralf Wistbacka i Larsmo är beredd att föra ut skrakholkar
Ralf Wistbacka i Larsmo är beredd att föra ut skrakholkar Bild: Yle/Kjell Vikman holkar

I höst kommer 30-40 holkar för storskraken att placeras ut i Larsmo, det är miljöföreningen Jakobstadsnejdens Natur r.f. som står för den hjälpinsatsen för storskraken med tanke på kommande ruvningssäsonger.

- Åtminstone på basen av de undersökningar som gjorts i Larsmo sedan 1990 har storskraken minskat märkbart, vi kunde ha mellan 50 och 60 par på våra fågelskär. Våren 2013 hittade vi vara 12 par, det ser dåligt ut på lokal nivå och också på nationell nivå har man märkt samma fenomen, säger Ralf Wistbacka, som är en av holkaktivisterna i Larsmo.

Varför minskar storskraken i antal?

Några enkla svar på minskningen av storskrakepopulationerna kan Ralf Wistbacka inte ge.

-Storskraken övervintrar i Nordsjön och i Östersjön och det finns många faror som lurar på fågeln, det kan handla om oljeutsläpp, ungarna kan få sjukdomar eller tas av predatorer, säger Ralf Wistbacka. Ruvningsframgången kan också ha minskat på grund av förekomst av räv, kråkor, mårdhund och minkar som kan plundra de bon som ligger på marken, tillägger Ralf Wistbacka. Han hoppas att holkprojektet skall förbättra ruvningsframgången under kommande år.