Hoppa till huvudinnehåll

Vörå satsar på de yngsta och de äldre

Rainer Bystedt vid demensboendet Rosengården
Demensboendet borde fördubblas, säger Rainer Bystedt Rainer Bystedt vid demensboendet Rosengården Bild: YLE/Patrik Enlund rosengården

Utvecklingen går mot vård i hemmet, men demens kan inte vårdas hemma, säger Rainer Bystedt. Han är ordförande i en arbetsgrupp som föreslår att Rosengården i Vörå byggs ut med ytterligare 10 vårdplatser.
Som grundplåt finns flera arv.


Enligt Bystedt är det bästa alternativet att den nya enheten placeras vid Rosengården. Det blir effektivare när det gäller nattjour och vikariat att ha allt på samma plats. Förslaget till kommunstyrelsen är att medel upptas för bygget och drift i nästa års budget.

Vid besöket på Rosengården blir de anställda överraskade. Vi hade inte en aning om planerna, men behovet finns säkert, säger sjukskötare Gunilla Nyman.

Vänta på SOTE?

SOTE-reformen spökar också i Vörå när politikerna funderar på vården. Men vi kan inte vänta på att någon reform ska komma och sköta våra äldre. Behovet av demensplatser finns i dag, säger Bystedt.
Bystedt är bekymrad för framtiden. De senaste åren har Vörå kommun satsat cirka 5 miljoner på vården.

- Vem tar över fastigheterna och vården när vi vet att Vörå kommuns kostnader ligger över landsmedeltalet? Och är man i Åbo beredd att köpa vården av Vörå kommun, undrar Bystedt.

Nytt daghem i Oravais

Tallkottens daghem i Oravais
Tallkottens daghem Tallkottens daghem i Oravais Bild: YLE/Patrik Enlund tallkotten

På daghemmet Tallkotten i Oravais är det fullt hus. Det är länge sedan vi haft så många barn, berättar barnträdgårdslärare Rut Andersson.

- Vi vill ha ett nytt daghem med ändamålsenliga utrymmen, det är personalen överens om, säger Andersson.

Daghemmet är under utredning i en annan arbetsgrupp och konditionsgranskningen visar att grunden är dålig. Frågan är om det är bättre att bygga nytt, säger Rainer Bystedt som är ordförande också i denhär arbetsgruppen.

Hittills hade man planerat renovera och bygga ut daghemmet, men nu får man kanske tänka om.

Daghemmet har fulla grupper men utrymmena är från 1978 och slitna. Anstormningen till daghemmet började ifjol. Flera barnfamiljer har flyttat till Oravais och det syns på daghemmet.

Kommunen ska satsa på de yngsta och de äldsta, säger Rainer Bystedt. Men finansieringen är ännu oklar. Ett nytt daghem i Oravais och en tillbyggnad av demensboendet kommer att kräva cirka 2 miljoner euro.

- Det är mycket pengar i en liten kommun, säger Bystedt.