Hoppa till huvudinnehåll

Carmela Walder: Jag är inte överraskad

Carmela Walder är redaktör på Svenska Yle och arbetar för Radio Vega Östnyland.
Carmela Walder är redaktör på Svenska Yle och arbetar för Radio Vega Östnyland. Bild: Yle/ Bettina Aspfors carmela walder

Alltid är de lika överraskade, de som är i ledande position inom vården, då det uppdagas problem vid en vårdenhet. Jag förstår varför.

Den här veckan var ledningen inom äldreomsorgen tagen på säng då det kom till misstankar om brister i grundvården av äldre och orkeslösa vid Hongas servicehus i Borgå. Tidigare i somras kunde ledningen för Kårkulla först inte förstå att allting inte stod rätt till vid Sagaboendet i Sibbo. Sibbo kommun hade inte heller uppfattat att det fanns problem innan en tidigare anställd slog larm. Det här trots att privata vårdinrättningar övervakas regelbundet.

Jag förstår precis hur det ligger till. Då privata enheter övervakas kommer staden som köper tjänster och cheferna för till exempel ett servicehus överens om en granskning. Ett datum slås fast för att servicehuset ska kunna leta reda på alla behövliga papper på förhand så att granskningen ska gå så smidigt som möjligt. Hur brukar vi själva agera i vårt eget hem? Det är klart att vi städar och plockar undan då det kommer gäster. Det gör också privata serviceproducenter då köparen av tjänsterna är på plats. Ingen vill ju förlora en bra kund.

Ledningen för till exempel Borgås äldreomsorg diskuterar med chefen för enheten. De går runt och ser sig omkring. Personalen nickar och hälsar. Chefen för servicehuset är mån om att ge en så god bild av sin enhet som bara är möjligt.

Om Borgå stads ledning har pratat med de anställda vid Hongas servicehus så misstänker jag skarpt att det inte har skett utan att chefen för enheten har stått bredvid. Personalen har inte kunnat säga ärligt vad de tycker om arbetsklimatet och arbetsförhållandena.

För att kunna tala öppet om hur man upplever sin arbetsplats vid en dylik granskning borde alla inom personalen höras och det i enrum. Servicehusets chef borde absolut inte få veta vem som har sagt vad. Men har en ledande tjänsteman möjlighet att gå så här omfattande till väga vid en inspektion? Svaret är nej.

Kårkullas ledning säger sig ingenting ha hört om problemen vid Sagaboendet för utvecklingsstörda innan media tog kontakt. Det här trots att personalen vid Sagaboendet och också anhöriga hade påtalat brister i vården redan tidigare. Vad gör man om man är anställd och känner att allting inte står rätt till? Man vänder sig till sin närmaste chef. Redan det kräver stort mod. Blir man inte tagen på allvar så känner man sig förnedrad.

De är få som vågar ringa högsta chefen och gör de det är det lätt hänt att de blir stämplade som lite galna eller som besvärliga anställda. Ingen vill ha den stämpeln. Ärligt talat skulle jag aldrig våga kontakta högsta Yle-chefen om vi skulle ha bekymmer på vår redaktion, jag skulle nog nöja mig med chefen för Yle Nyheter.

Det finns tyvärr arbetsledare som inte klarar av kritik. Jag hörde om ett fall där en välutbildad vårdare hade jobbat en tid på servicehuset Hongas. Då hon hade påtalat brister i arbetsmetoderna fick hon ett grått kuvert i handen. Så kan personalen också tystas ner.

Nej, jag är inte överraskad, inte det minsta. Det handlar om de svagaste i vårt samhälle, dementa och utveckllingshämmade. De kan sällan föra sin egen talan.

Läs också