Hoppa till huvudinnehåll

Ont om vårdpengar i Raseborg

Mjölbolsta
Vårdplatserna borde minska med 19 i Mjölbolsta, och ambulanserna blir dyrare. Mjölbolsta Bild: Yle / Jani Saikko åldringsvård

Det kan bli svårt för staden Raseborg att få vårdpengarna att räcka till nästa år.

I budgeten som ska klubbas i höst måste stadens åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans beaktas.

Men det kan vara orealistiskt att i praktiken klara sig med så pass lite pengar, visar beredningen inför grundtrygghetsnämndens möte på torsdag (2.10).

Ambulanserna blir dyra

Den största utmaningen är de akuta ambulanstransporterna som nästa år beräknas bli omkring 740 000 euro dyrare än vad staden tidigare har räknat med. Ambulanserna beräknas kosta ungefär 2 740 000 euro.

Vårdplatser i Mjölbolsta måste minska ytterligare

Att minska med bara tio platser vid vårdavdelningarna inom äldreomsorgen i Mjölbolsta är för lite, eftersom hyran ändå ska betalas där.

Därför föreslås i budgetarbetet att 19 platser dras in i Mjölbolsta.

Arbetsmarknadsstödet kostar

I och med förändringar i lagstiftningen om arbetsmarknadsstödet kan Raseborg bli tvungen att nästa år betala 1 300 000 euro, vilket är 600 000 euro mer än vad budgetramen för nästa år beaktar.

Färdtjänsten kräver mer

Handikappservicen blir inte billigare i den takt som åtgärdsrogrammet räknar med, står det i beredningen. Visserligen minskar assistanstjänsterna, men färdtjänsten kräver mer pengar.

Fjärrläkarna sparar pengar

Systemet med fjärrläkare inom äldreomsomsorgen väntas spara pengar.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg ska på torsdag föra en remissdebatt om budgeten för år 2015.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland