Hoppa till huvudinnehåll

Hongkong utmanar Peking

Folk tvättar av sig tårgas och pepparspray vid demonstrationerna i Hong Kong.
Folk tvättar av sig tårgas och pepparspray vid demonstrationerna i Hongkong. Folk tvättar av sig tårgas och pepparspray vid demonstrationerna i Hong Kong. Bild: EPA/ALEX HOFFORD hongkong

Utgångspunkten för Hongkongs specialställning i Kina är policyn "Ett land, två system". Kina accepterade principen när britterna lämnade Hongkong 1997 men nu ökar oron för att Kina ska slå ner demokratirörelsen.

- Vi vet inte säkert varför centralregeringen i Peking just nu kräver att Kina ska utse den nya ledningen för Hongkong.

Det säger Matti Nojonen som är professor i Kinas kultur och samhälle vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Han har studerat och bott i Sverige och bl.a. lärt sig kinesiska i Stockholm.

- Men vi ska minnas att Hongkong aldrig var demokratiskt under det brittiska styret som varade i över 170 år. Det var nästan ett oligarkiskt system där guvernören utsågs direkt av London, säger Nojonen.

Återföreninen med Kina anses i stort sett ha fungerat bra men den begränsade demokrati som britterna införde inför 1997 har inte utvecklats efter det.

- Sedan 1997 har yttrandefriheten ständigt begränsats i Hongkong säger Nojonen. Journalister har fortgående avskedats vid både TV, radio och tidningarna när de kommer med kritiska analyser. Samtidigt finns det en viktig skillnad gentemot Kina eftersom kritiken är mera accepterad i Hongkong än på det kinesiska fastlandet, säger Matti Nojonen.

Studenterna och demokratirörelsen har manat till allmän civil olydnad senare i veckan för att utmana det globala finanscentret i staden, utöver den politiska ledningen. Men Kinaexperten Nojonen tror inte att demonstranterna kommer att gå så långt.

- Det kommer Kina inte att tillåta och särskilt inte ledningen i Hongkong, säger Matti Nojonen.

Oro i Taiwan och omvärlden

För 25 år sedan krävde studenterna i Peking demokratiska och mänskliga rättigheter i en massdemonstration som krossades av Folkets befrielsearmé. Hundratals människor, troligtvis upp emot 3 000 personer, dödades på Himmelska fridens torg på order av Deng Xiaoping.

Den kinesiska ledningen varnar nu för meningsskiljaktigheter och för utländsk inblandning i demonstrationerna i Hongkong.

Samtidigt manar USA till återhållsamhet och Storbritannien har betonat Hongkongbornas rätt att protestera.

Kampen för demokrati i Hongkong har också fått Taiwan att reagera. Taiwans president Ma Ying-jeou säger att Taiwan fullt och fast stöder Hongkongbornas krav på allmän och fri rösträtt.

- Det är just Taiwan som är det största problemet när man ser på den större bilden, säger Matti Nojonen.

- Kina har ju lovat stöda principen "Ett land, två system" som också gäller Macao. Hur skulle Taiwan kunna tillåta att Hongkong förlorar sin begränsade demokrati medan Taiwan samtidigt kämpar för full frihet från Kina?

- Här finns absolut ett stort problem. Kraven på formell självständighet växer sig allt starkare i Taiwan. Samtidigt anser ju Kina att östaten Taiwan är en ännu "icke-befriad" del av Kina.

- Men det är helt säkert att självständighetsrörelsen i Taiwan mycket noga följer med vad som händer i Hongkong, säger Matti Nojonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes