Hoppa till huvudinnehåll

Glada miner då gång- och cykelväg invigdes

Kommundirektören i Sibbo - Mikael Grannas - med Sibbovargen
Kommundirektör Mikael Grannas och vargen Sibbe log ikapp då gång- och cykelvägen till Arlas mejeri i Sibbo invigdes. Kommundirektören i Sibbo - Mikael Grannas - med Sibbovargen Bild: Yle/Stefan Härus Mikael Grannas,mikael grannas

Kommundirektören i Sibbo, Mikael Grannas, log i kapp med Sibbovargen och solen då gång- och cykelvägen till Arlas mejeri invigdes på onsdag. I närmare 7 år har Massbyborna väntat.

Förbindelsen mellan Massby och Nya Borgåvägen har klassificerats som en farlig och ytterst otrygg skolväg - inte minst på grund av den livliga och tunga trafik som förekommer på vägen i och med Arlas mejeri.

Det är många tunga mejerifordon som rör sig till och från mejeriet och oron för de skolelever som går och cyklar till skolorna i Söderkulla har varit stor bland föräldrar. Förutom den tunga trafiken tar sig också de trehundra arbetstagarna dagligen till och från sina jobb med bil.

Sju år gammal idé

Att behovet av en gång- och cykelväg var stor, förstod fullmäktigeledamoten Rolf Björkell (SFP) redan för sju år sedan. Han lämnade in en fullmäktigemotion om behovet av en gång- och cykelväg den 22 januari 2007. Björkell uttryckte sig så här i motionen:

Undertecknad uppmanar Sibbo kommun att i mycket brådskande ordning vidtaga åtgärder för åstadkommande av trygghet i trafikkaoset på nämnda vägsträckning. Nu är det högaktuellt med brådskande åtgärder.

Dessvärre skulle det ta närmare sju år innan vägen skulle stå klar. Orsaken var förstås statens skrala ekonomi. Med statliga medel kan man i nuläget bygga bara en enda gång- och cykelväg i Nyland per år. För drygt tio år sedan kunde staten årligen finansiera upp till tio nya gång- och cykelvägar.

Arlas initiativ

Initiativet till att bygga togs av Arla, som deltagit i finansieringen med en tredjedel. De två övriga tredjedelarna står Sibbo kommun samt Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM) för.

Tidens melodi

En sådan finansieringsmodell är ännu rätt ovanlig men kommer att bli mera vanlig tror kommundirektören i Sibbo, Mikael Grannas.

- Den här finansieringsmodellen är tillsvidare helt unik i Finland, men det kommer att bli allt vanligare att stat och kommun samarbetar med den privata sektorn - inte minst på grund av tuffa ekonomiska tider. Till exempel byggs ju den nya rondellen i Söderkulla nu av kommunen på statens väg. Sen när rondellen är färdig "donerar" vi den så att säga till staten. På det sättet kan man påbörja projekt snabbare och prioritera projekt på ett sätt som inte annars hade varit möjligt, säger Grannas.

Grannas tror att Massbyborna skulle ha fått vänta ännu många år på gång- och cykelvägen om man hade löst frågan på konventionell väg.

Sång och glada miner

Vid öppningsceremonin klipptes bandet av alla tre finansiärer - representerade av Arlas VD Reijo Kiskola, kommundirektör Mikael Grannas och den nyländska NTM-centralens överdirektör, Rita Piirainen. Barn från daghemmet Kuus sjöng och det gjorde också elever från Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu. På plats under ceremonin fanns också invånare från Massby samt initiativtagaren och fullmäktigeledamoten Rolf Björkell med fru Viola.