Hoppa till huvudinnehåll

Hundra nya tomter i Pedersöre

I Östensö planerar Pedersöre 50 nya hustomter.
Det finns efterfrågan på tomter i Östensö. Pedersöre planerar 50 nya tomter några kilometer från de här husen. I Östensö planerar Pedersöre 50 nya hustomter. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist hustomter

Pedersöre bjuder ut en mängd nya hustomter de närmsta åren. Just nu planeras 50 nya tomter bara ett stenkast från Jakobstad.

Kommunen kan redan i dag bjuda ut tomter i 12 olika byar. Nästa projekt blir Lillby i Purmo och Östensö på gränsen till Jakobstad.

Planläggare Yvonne Liljedahl-Lund i Pedersöre
Planläggare Yvonne Liljedahl-Lund. Planläggare Yvonne Liljedahl-Lund i Pedersöre Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist planläggare

- Kommunens tomter är intressanta eftersom de ligger nära byacentrum. Och så har vi som princip att planera storlekar som är intressanta, tomterna ska vara tillräckligt stora, säger planläggare Yvonne Liljedahl-Lund.

Totalt är det 100 nya tomter som Pedersöre precis har godkänt eller börjat planera för.

I Östensö planerar Pedersöre 50 nya hustomter.
Pedersöre planerar tomter på 30 hektar mark i Östensö, bara ett stenkast från gränsen till Jakobstad. I Östensö planerar Pedersöre 50 nya hustomter. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist hustomter

- Vi ska vara väl förberedda när den stora efterfrågan kommer.

11 000 invånare och 100 tomter under planering? Är det inte väl många?

- Det kan låta så, men vi öppnar områdena stegvis. Och så finns det för framtiden, och att man planerar större helheter.

Ett stenkast från Jakobstad

Att det nu blir 50 nya tomter i Östensö, strax intill gränsen till Jakobstad, är en slump. Kommunen passade på att köpa in det då mer än 30 hektar plötsligt bjöds ut.

- I Östensö har det hela tiden varit stor efterfrågan på tomter. Folk har kommit in och frågat om det finns något till salu.

Jakobstad har kanske inte alltid varit så glad över att Pedersöre lockar invånare att bygga nära staden, men ändå precis på Pedersöresidan.

- Visst förstår jag det delvis, men just de här områdena lockar ju byggare.

Lepplax lockar inte

Pedersöre har också precis godkänt ett detaljplaneområde i Lepplax, och snart godkänns ett område i Forsby. I Lepplax finns totalt 30 tomter, kommunen kunde ge ut 14 av dem närsomhelst.

- Tyvärr har det ännu inte funnits intresse för dem, men kan bero på konjunkturläget i landet som helhet. Vi tror på det här området ändå, säger Liljedahl-Lund.

Infomöte i Lillby och Östensö

Yvonne Liljedahl-Lund hoppas att de natursköna tomterna i Lillby ska locka husbyggare.

- Det är väldigt fina områden. Intill skolan vid en skogsbacke, och inom rimligt avstånd från skola och service.

På tisdag kväll hålls informationsmöten för allmänheten om de nya bostadsområdena i Lillby och Östensö. Mötena hålls i byarnas skolor.

Pedersöre räknar med att kunna bjuda ut de första tomterna på de nya områdena 2016 eller 2017.