Hoppa till huvudinnehåll

Luther lägger fram egna fakta

Michael Luther
Michael Luther. Michael Luther Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Michael Luther (SFP) har tänkt ägna helgen åt att komplettera hjärtgruppens rapport om hjärtkirurgins framtid. Det är bråttom. Nästa vecka hålls tre viktiga möten.

Det börjar på måndag då sjukvårdsdistriktets styrelse håller möte. Hjärtkirurgin nämns. Liksom i förbifarten konstaterar man att hjärtkirurgin finns kvar i verksamhetsplanen för åren 2015-2018.
Dagen efter, på tisdag, håller fullmäktige seminarium om hjärtkirurgin.

Rapporten är alltför ensidig
Dagen efter, på onsdag, träffas den så kallade hjärtgruppen för att än en gång försöka nå enighet kring den rapport som de fick i uppdrag att göra i juni.

Tvungen att komplettera

Frågan är om det är möjligt. Fullmäktigemedlemen Michael Luther (SFP), själv pensionerad kirurg, har i alla fall sett sig tvungen att komplettera rapporten.

- För det första kommer jag med beräkningar om hur mycket verksamheten kostar i egen regi jämfört med om den köps på annan ort. Det här måste fullmäktige få veta. För det andra tänker jag redogöra för de funktionella effekterna. Vilken blir effekten på personalens kompetens utan hjärtkirurgin?

"Alltför ensidig rapport"

Luther själv anser att rapporten, i sin nuvarande form, huvudsakligen går ut på att visa hur omöjligt det är för hjärtkirurgin att fortsätta.

- Rapporten är alltför ensidig. Fullmäktige förtjänar bättre och därför bör rapporten kompletteras.

Luther tror att sjukvårdsdistriktet inte sparar något alls på att stänga hjärtkirurgin och kommer att presentera sina slutsatser på tisdagens seminarium.

Ingen hjärtkirurgi i dag

Vasa centralsjukhus har ingen fungerande hjärtkirurgi sedan juni månad, men det finns goda förhoppningar om att kunna öppna igen i december. Det blir möjligt med hjälp av den pensionerade hjärtkirurgen Kalervo Werkkala som lovat ta sig an uppdraget som överläkare för hjärtkirurgin i Vasa.

Vasabladet var först med nyheten.