Hoppa till huvudinnehåll

Nästan tusen doktorer är arbetslösa

Bild: Yle/Dimitri Volgin promotion i regn

Arbetslösheten bland akademiker, och speciellt bland doktorer, har ökat ordentligt de senaste månaderna.

I augusti var 912 arbetslösa doktorer på jakt efter jobb. Det här är en ökning med 30 procent på ett år. På två år har antalet arbetslösa med doktorsexamen nästan fördubblats.

Doktorerna är också arbetslösa länge. Enligt statistik från akademikerfacket Akava är över ett år långa perioder av arbetslöshet vanligare bland doktorsutbildade än bland personer på någon annan utbildningsnivå.

- Forskarkarriärerna splittras allt oftare i arbetslöshetsperioder, och de blir både fler och längre. Arbetslöshet är också vanligare bland kvinnliga doktorer än bland manliga, konstaterar Forskarförbundets viceordförande Ulla Aatsinki i ett pressmeddelande.

Enligt Aatsinki finns det många orsaker till att forskarbanan har blivit osäkrare. Anställningarna vid universiteten har blivit osäkrare och universiteten och forskningsinstituten samarbetsförhandlar allt oftare. Det är ovanligt med långsiktiga forskningsanslag och tävlingen om forskningspengarna blir hela tiden hårdare, räknar Aatsinki upp.

Flest arbetslösa doktorer finns det inom naturvetenskaperna. Värst är läget inom biologi och biokemi. Det finns 139 arbetslösa doktorer med en examen inom de här ämnena.

I fjol utexaminerades sammanlagt 1 724 nya doktorer. Av dem kan under en tredjedel räkna med en akademisk karriär, enligt Forskarförbundet.