Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo Vargarna vill bygga ny fotbollshall

fotis
fotis Bild: yle fotis

If Sibbo-Vargarna rf ansöker om bygglov för en ny fotbollshall i Nickby. Hallen ska skydda fotbollsplanen under vintertid.

Den nya fotbollshallen skulle byggas på Klockarvägen 2 bakom Luukkarin koulu i Nickby. Hallens storlek skulle vara 55 x 75 x 17 meter. Tanken är att den ska skydda fotbollsplanen vintertid, mellan den 1 oktober och 30 mars.

Övertryckshallen är kupolformad, och har en tygkonstruktion som gör det möjligt att montera ner den under sommartid.

Sibbo tar emot åsikter och anmärkningar

If Sibbo-Vargarna rf ansöker om bygglov för hallen enligt paragraf 131 i markanvändnings- och bygglagen. Tomten ligger på Sibbo kommuns detaljplaneområde.

Ansökningshandlingarna finns till påseende i Sibbo kommuns info i Sockengården i Nickby fram till den 15 oktober. Senast 15.30 samma dag kan man lämna in skriftliga anmärkningar och åsikter till byggnads- och miljöutskottet i kommunen.

Inlämnarens namn och kontaktuppgifter ska framgå. Bygglov kan beviljas också om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland