Hoppa till huvudinnehåll

Sitt stilla och dö i förtid

Flera internationella undersökningar har visat att allt stillasittande gör att vi dör en för tidig död. Tidigare har man betonat motionens gynnsamma effekter, men först under de senaste åren har man fått upp ögonen för sittandets negativa effekter.

Bo Isomaa är docent i medicin och har inom ramen för det s.k. Botniaprojektet forskat i varför så många insjuknar i typ 2 -diabetes i vårt moderna välfärdssamhälle. Typ 2 -diabetes i kombination med hjärt- och kärlsjukdomar uppträder ofta samtidigt och brukar då kallas för metabolt syndrom.

- Rör man lite på sig och har en dålig kondition så har över hälften ett metabolt syndrom, berättar Bo Isomaa. Och vice versa; bland aktiva motionärer med god kondition är det väldigt få som har ett metabolt syndrom.

Motion väger inte alltid upp sittande

Man har tidigare trott att man genom att fylla en viss motionskvot kan få ut det positiva av motionen.

- Men nu visar det sig att stillasittandet äter upp de positiva effekterna av att röra på sig. Det här är en ny upptäckt.

Vad är det då som riktigt händer i kroppen?

- Man känner inte riktigt till mekanismerna, säger Bo Isomaa, men vi vet att sitter du mycket så går du lätt upp i vikt. Framförallt ökar risken för bukfetma och det är ju en riskfaktor för högt blodtryck, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det har att göra med energiomsättningen i kroppen och hur vi bryter ned fetter och hur det lagras och sparas. Och det som förkortar livslängden är de här sjukdomarna som hör ihop med stillasittande och för lite motion.

- Hjärt- och kärlsjukdomar, vissa former av cancer som bröstcancer och tjocktarmscancer har ett samband med att man inte rör på sig.

Man har också kunnat visa att de som motionerar mycket både förlänger sina liv och ökar livskvaliteten. Långvarigt TV-tittande är bevisligen skadligt och går att undvika, men vad ska då den göra som tvingas till mycket stillasittande på sitt jobb?

Rör på dig när du kan!

- Det är de långa oavbrutna perioderna av stillasittande som verkar vara väldigt negativa, säger Bo Isomaa. Det finns små saker man kan göra i vardagen som att ta korta pauser i sittandet. Man promenerar lite då och då också inomhus, när man talar i telefon och går i trappor.

En del arbetsgivare har insett att det är bra med motion och att folk är mindre sjuka då. De ordnar med pausgymnastik, motion på arbetsgivarens bekostnad osv.

- Allt det här är bra. En sak som jag själv förespråkar är att man motionerar på väg till och från arbetet. Själv har jag räknat ut att jag cyklat jorden runt under mina arbetsresor här i Jakobstad, berättar docent Isomaa.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten