Hoppa till huvudinnehåll

Skolsvenskan debatteras igen

Bild: Yle/Berislav Jurisic stadshuset i borgå

På fredagen kommer medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan upp till behandling i kulturutskottet. Det här betyder också att skolsvenskan blir ett samtalsämne igen. Både på gott och ont, säger SFP:s riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Kulturutskottet ska först besluta vem som ska höras angående medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska skolsvenskan. Initiativet samlade 62 000 namn.

- Jag tycker det är jätteviktigt att vi får ett mångsidigt sakkunnighörande, säger SFP:s riksdagsledamot Mikaela Nylander som är medlem i utskottet.

Utskottet ska höra dem som står bakom medborgarinitiativet, men också andra organisationer och intressebevakare.

- Det skulle vara viktigt att höra språklärarna, svensklärarna, och att också granska sådana projekt som har gjort svenskundervisningen levande och intressant. Till exempel Svenska Nu-projektet.

Nylander vill också få in en bredare samhällsanalys i debatten och säger att man kunde höra till exempel vad Folktinget har att säga.

Ja till riksdagsbehandling

Det är Kulturutskottet som besluter om riksdagen får rösta om medborgarinitiativet eller inte. Och det tycker Mikaela Nylander också att riksdagen ska få göra.

- När vi har vårt betänkande klart och har kommit till någonslags konklusion i frågan så tycker jag att det är jätteviktigt att vi för det tillbaka till plenisalen, så att alla riksdagsledamöter kan ta ställning.

Utskotten avgör skilt för varje medborgarinitiativ om det går vidare till riksdagen eller inte.

- Den här frågan har diskuterats så mycket och med så stor intensitet så jag tycker här finns ett så stort allmänt intresse att samtliga riksdagsmöter ska få säga sitt, säger Nylander.

Hon tror inte att initiativet godkänns i en möjlig riksdagsomröstning. Enligt olika undersökningar är en majoritet av riksdagen för att hålla kvar den obligatoriska skolsvenskan.

Det är ändå farligt att tro att det är klappat och klart, och vi måste också få till ett bra och mångsidigt betänkande, säger Nylander.

"E-posten översvämmas av hatmejl"

SFP diskuterar gärna alternativen angående språkundervisningen, men kommer inte att ge vika i frågan om obligatorisk skolsvenska, säger Nylander.

- Vi anser att det skulle ha ödesdigra följder för svenskspråkigheten i landet och det tvåspråkiga land vi har.

Nylander säger ändå att SFP försöker göra sitt yttersta för att bredda debatten. Partiet är till exempel villigt att titta på språkundervisningen och har också tagit initiativ till en nordisk skola i Helsingfors.

Då den obligatoriska svenskundervisningen nu kommer upp i kulturutskottet börjar också debatten kring svenskan igen både bland folket och i medierna.

- Jag är nog rädd för att e-posten kommer att översvämmas av hatmejl igen. Men samtidigt har det visat sig att varje gång det diskuteras kommer det också mycket saklig respons. Jag tror nog att själva behandlingen i utskottet kommer att vara mycket saklig, men medborgarresponsen kommer att vara tudelad. Tyvärr.

Läs också