Hoppa till huvudinnehåll

Vården i Raseborg kan spara på anstaltplatser

Anstaltplatserna på Mjölbolsta föreslås minska. Bild: yle/Petra Thilman folkhälsan syd

Det är tre faktorer som gör att grundtryggheten i Raseborg kommer att få det svårt att hållas inom budgetens ramar. Ambulanstransporterna slukar pengar och det gör också de långtidsarbetslösa och specialsjukvården.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg möttes i går (2.10) för att diskutera nästa års budget, men inga beslut fattades ännu.

Det finns i alla fall lösningar på hur staden kan spara, till exempel inom den verksamhet där Raseborg själv har möjlighet att påverka, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP).

- Vi kan spara på de funktioner som vi själva producerar. Vi kan spara genom att staden minskar på anstaltplatserna.

I beredningen till grundtrygghetsnämndens möte föreslås att 19 platser dras in på Mjölbolsta. von Smitten konstaterar att hemvården tycks fungera bra eftersom det inte finns ett tryck på anstaltvården i Raseborg trots att vårdplatser redan dragits in.

Hvc måste ses över

von Smitten säger att staden också kan rationalisera verksamheten på hälsovårdscentralerna.

- Läkarnas verksamhet kunde koncentreras på ett visst sätt, men det finns inga detaljer som vi kommit överens om.

Det här betyder inte att någon hälsovårdscentral läggs ner.

Ny behandling i mitten av oktober

De akuta ambulanstransporterna beräknas nästa år bli omkring 740 000 euro dyrare än tidigare. Ambulanserna beräknas kosta drygt 2,7 miljoner euro.

Arbetsmarknadsstödet kan leda till att Raseborg måste betala 1,3 miljoner euro nästa år. Det är 600 000 euro mera än vad budgetramen tillåter.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg möts igen den 16 oktober för att ge sitt budgetförslag till stadsstyrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland